Nyheter

Statoil får 80 millioner i bot etter Snorre A-utblåsningen.

Publiseringsdato: 24. november, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Statsadvokaten i Rogaland har i dag informert Statoil om at de er ilagt et forelegg på 80 millioner kroner for gassutblåsningen på Snorre A-plattformen i november 2004. – Alt for lite, sier Bellonas Frederic Hauge, som mener fengsel ville vært mer passende.

Den direkte årsaken til utblåsningen var at det oppsto en sugeeffekt, hvor gass ble trukket inn i brønnen fra reservoaret da et ekstra foringsrør ble trukket ut. Gassen strømmet videre ut via en slitasjeskade i et utenforliggende foringsrør og ut i formasjonen til havbunnen.


En slik skade oppstår imidlertid ikke over natta. Statoil skriver i sin egen granskningsrapport, som de publiserte 1. november, at det også før dette tidspunktet har vært en rekke alvorlige hendelser eller tilløp til hendelser på Snorre A-plattformen. Statsadvokaten sier da også i sin begrunnelse at hendelsene i forkant var direkte årsak til det som skjedde.


Ripe i lakken

Dette er en skikkelig ripe i lakken for Statoil. Statsadvokaten mener at selskapet brøt flere sikkerhetsforskrifter og at de som var involvert i hendelsen hadde mangelfull forståelse for å vurdere risikoen ved slike operasjoner. Dermed anser også statsadvokaten at overtredelsene er begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Ingen personer blir likevel tiltalt i forbindelse med lekkasjen. Boten blir gitt konsernleder Helge Lund som foretaksstraff.


Frederic Hauge mener at Statoil med denne boten slipper alt for lett unna. – Noen i Statoil burde ha fått fengselsstraff for å være så skjødesløse. Det faktum at dette røret ble skadd allerede i 1995, og at Statoil-ledelsen innrømmet at de visste at røret var skadet, tilsier at reaksjonen overfor selskapet burde vært mye sterkere, sier en oppbrakt Frederic Hauge.


Tar avgjørelsen til etterretning

Statoils konserndirektør for forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge, Terje Overvik, sier i en pressemelding på Statoils hjemmesider at selskapet foreløpig tar statsadvokatens avgjørelse til etterretning, og at de vil bruke tid til å sette seg inn i premissene. Statoil vil derfor ikke kommentere forelegget ytterligere. Overvik sier imidlertid til nrk.no at Statoil hele tiden har kommunisert at hendelsen var alvorlig, og at man var glad for at ikke menneskeliv gikk tapt eller at det oppsto skader på miljøet.