Nyheter

OLF toner flagg

Publiseringsdato: 6. desember, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Per Terje Vold, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening (OLF) viser bransjens sanne ansikt når han i dagens Stavanger Aftenblad proklamerer at miljøet må vike dersom andre viktige forhold står på spill.

Miljøhensyn er ikke overordnet andre problemstillinger, skal vi tro direkør Vold. Han sier videre at miljø må sideordnes andre hensyn som verdiskapning, forvaltning av oljeressursene og sysselsettingen langs kysten, for å nevne noen. Han mener at rådene fra SFT om ikke å tildele blokker nå, ikke må tillegges betydning. – Regjeringens oppgave må være å foreta en helhetlig vurdering. Miljø ikke er viktigere enn andre innspill, sier Vold ifølge Stavanger Aftenblad.


Det er mulig den samme Vold har forstått at løpet kanskje ikke vil bli like lett med den nye regjeringen som det var med den gamle. Eks-minister Widvey satt tilsynelatende på alle sider av bordet, og var helt ukritisk i sin utvinningsiver. Det virket nesten som om hun fremdeles var en del av bransjen, ministergjerningen til tross. Stuntet med å kneble både miljøverndepartementet og dets underliggende etater som SFT og DN er det mest udemokratiske vi har sett i vårt land på svært lenge. Det mest forunderlige er imidlertid at en slik trussel mot demokratiet fikk aksept hos resten av regjeringen.


At Helen Bjørnøy frigjorde de nye miljøvurderingene tjener henne til ære. At så klare advarsler mot petroleumsaktivitet i nord, basert på den kunnskapen – eller mangel på sådann – ifølge OLFs administrerende direktør ikke skal tillegges nevneverdig betydning, er forstemmende. Spørsmålet er om oljeindustrien som sådan er tjent med slike holdninger.


I en pressemelding 6. desember sier SFT at petroleumsvirksomheten er på vei mot nullutslippsmålene, men at det av tekniske og sikkerhetsmessige hensyn fortsatt vil være utslipp av enkelte miljøfarlige kjemikalier også etter 2005. I pressemeldingen kan man videre lese at det på grunn av økende vannproduksjon ennå ikke er registrert reduksjoner i utslipp av olje og naturlig forekommende stoffer i produsert vann på norsk sokkel. Feltene vil produsere mer vann i årene fremover, og vi vil, dersom ikke flere tiltak iverksettes, oppleve en økning i utslippene av olje og naturlig forekommende stoffer i produsert vann etter 2007. SFT opplyser i pressemeldingen om at målene omfatter operasjonelle utslipp, og at akutte utslipp til sjø ikke er inkudert.


Vold sier imidlertid at det ikke slippes ut noe til sjø. Han sier også i intervjuet at det er god miljøpolitikk at Norge setter standarden i Barentshavet, samt at den beste måten å drive miljøteknologisk utvikling på, er å delta i virksomheten. Gjelder det også CO2-håndtering, montro?


Bellona har som en følge av Volds uttalelse trukket seg fra OLFs miljøforum.