Nyheter

Bellona-seier hos sivilombudsmannen

Publiseringsdato: 5. januar, 2006

Skrevet av: Unni Berge

Bellona og Miljøinformasjonsloven har i dag vunnet en viktig seier hos sivilombudsmannen. Bellona har fått medhold i at miljøinformasjonen vedrørende alle blokker som vurderes utlyst i konsesjonsrundene skal være offentlig. Dette viser at den nye miljøinformasjonsloven gjør det vanskeligere å unnta miljøinformasjon fra offentligheten.

I fjor sommer ba Bellona om at miljøinformasjon knyttet til utlysningen av 19. konsesjonsrunde skulle offentliggjøres i henhold til miljøinformasjonslovens §10. Den gangen avslo Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet kravet om innsyn, og ga kun innsyn i de generelle vurderingene knyttet til miljørisiko og oljevirksomhet.

Miljøverndepartementet hevdet at de kunne hemmeligholde informasjonen med bakgrunn i at de faglige etatene har fungert som regjeringens sekretariat, og at saksbehandlingen vil være uforsvarlig dersom informasjonen i sin helhet ble offentlig. Bellona klaget saken inn for sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen tilbakeviser departementenes argumentasjon, og sier at det ikke forelå et reelt og saklig behov for å unnta informasjonen fra offentligheten. Ombudsmannen sier videre at han ikke kan se de store negative følger om innspillene fra faginstansene offentliggjøres. Hensynet til åpenhet står sterkt i saker som denne. Ombudsmannen sier videre at det er viktig at miljøorganisasjoner og allmennheten får tilgang til miljøinformasjonen for å sikre at miljø- og samfunnsmessige sider blir godt opplyst før vedtak treffes.

I de rød-grønnes regjeringserklæring vant man en viktig delseier ved at det ble slått fast at miljøinformasjon knyttet til de blokkene som faktisk ble utlyst fra og med 19. Konsesjonsrunde skulle gjøres offentlig. Bellonas seier hos sivilombudsmannen betyr
at ennå mer informasjon blir gjort offentlig. Vedtaket sikrer også innsyn i miljøvurderingene av alle blokker som var aktuelle for utlysning i 19. konsesjonsrunde.