Nyheter

Fiskebåtreder-nei til Goliat

Styreleder i Fiskebåtredernes forbund, Sigurd Teige.
Foto: Tony Hall

Publiseringsdato: 20. januar, 2006

Skrevet av: Marius Holm

Styreleder i Fiskebåtredernes forbund, Sigurd Teige, tar sterk avstand fra oljeboring på Goliat, samt utenfor Lofoten og på kystnære blokker i Sunnmøre.

Teiges uttalelser kom i forbindelse med representantskapsmøtet i Fiskebåtredernes Forbund denne uken.

– Goliat er i samme klasse som Lofoten og feltene utenfor Sunnmøre som alle er vitkige gyte- og oppvekstområder for fisk. Nå bør oljeindustrien drive i andre områder som ikke er så utsatt, sier Teige i et intervju med Dagbladet i dag.

Teiges budskap er ikke til å ta feil av: For norsk fiskerinæring er det ikke aktuelt å eksperimentere med sameksistensen mellom olje og fisk i de viktige gyteområdene utenfor Lofoten og Sunnmøre. Videre myndighetene vente med videre aktivitet på Goliat.

– Myndighetene bør jo forholde seg til de faglige vurderinger og råd som foreligger, sier Teige til Dagbladet.

Oljefunnet Goliat ligger kystnært ved Hammerfest og ble erklært kommersielt drivverdig av Oljedirektoratet tidligere i år. Regjeringen har ikke gitt klarsignal til utbygging av feltet. Det er knyttet spenning til hvilke føringer som forvaltningsplanen for Barentshavet vil legge for petroleumsaktivitet i Barentshavet.

19. konsesjonsrunde
Rett før de gikk av utlyste Bondevik-regjeringen konsesjoner midt oppi gytefeltene for norsk vårgytende sild utenfor Sunnmørskysten. I tillegg åpnet regjeringen for oljeboring utenfor Lofoten og dessuten i kystnære områder i Barentshavet.

Tildelingen av 19. konsesjonsrunde skjer før påske. Bellona støtter Teiges uttalelser og krever at olje- og energiminister Odd Roger Enoksen avviser planene om oljeboring i kystnære områder. – Man kan ikke drive med risikoaktivitet nær viktige gyteområder for norsk vårgytende sild, seier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Ekspertene samstemte i sin kritikk
Samtlige underliggende etater av både Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet har vært sterkt kritiske til utlysningen av 19. konsesjonsrunde, og særlig at kystnære blokker utenfor Møre og Romsdal ble lyst ut.

I sin høringsuttalelse til konsesjonsrunden, advarte både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet om at det ikke var forsvarlig å drive med petroleumsvirksomhet i dette området.

”Det er spesielt de områdene som ligger nærmest land, dvs. forslaget om utlysning av blokkene i 6204/6,8,10 og 6205/3 som særlig kan komme i konflikt med sildas gyteområder. Vi tilrår derfor at det ikke tildeles petroleumsproduksjonslisenser i områdene 6204 og 6205.” ( Brev fra Havforskingsinstituttet til Fiskeri- og kystdepartementet av 30.11.05

«Noen av blokkene, spesielt utenfor Møre og Romsdal er også betydelig mer kystnært enn det som har vært tilfelle ved tidligere utlysninger. (…) Selv om disse blokkene i forbindelse med utlysningsteksten har fått spesielle miljø- og fiskerivilkår, vil Fiskeridirektoratet med bakgrunn i det som er sagt ovenfor sterkt beklage at disse blokkene ble lyst ut denne gangen.»( Brev fra Fiskeridirektoratet til Fiskeri- og kystdepartementet av 23.11.05

Tidligere olje- og energiminister Torhild Widvey overså advarslene fra fagmiljøene og utlyste blokkene på Sunnmøre, i tillegg til svært kontroversielle kystnære blokker nær land i Barentshavet. Nå får Widveys etterfølger, Odd Roger Enoksen klar beskjed fra Fiskebåtrederne: Ligg unna gytefeltene våre!