Nyheter

Krever å se mandatet til Gunnar Berge

Publiseringsdato: 11. januar, 2006

Miljøbevegelsen krever at regjeringen offentliggjør mandat og retningslinjer for forhandlingene mellom oljeselskapet ENI og Oljedirektoratet om oljefeltet Goliat. Bellona, Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund sender nå brev til Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen om saken.

Pressemelding fra Bellona, Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund:

Direktør i Oljedirektoratet Gunnar Berge kritiserte fredag (07.01.06) miljøvernminister Helen Bjørnøy for hennes uttalelser om at hun ikke kan bekrefte en Goliat-utbygging. Gunnar Berge hevdet at slike uttalelser blir tatt dødsens alvorlig av utenlandske selskap.

– Vi krever at Gunnar Berge tar miljøvernministeren dødens alvorlig. De kontroversielle uttalelsene til oljedirektøren viser at Oljedirektoratet trenger svært klare politiske styringssignaler for hvordan Goliat-saken skal håndteres framover, sier Bård Lahn, nyvalgt leder i Natur og Ungdom.

Oljedirektoratet kommer til å sitte som observatør i oljeselskapenes egne komiteer og grupper som jobber fram mot en utbygging. Gjennom dette arbeidet får Oljedirektoratet stor innflytelse på hvordan fremtidige utbyggingsplaner blir.

– Barentshavet er oppvekstområde for våre viktigste kommersielle fiskeslag og Goliat-feltet ligger i nærheten av rike fuglefjell. Regjeringen må derfor offentliggjøre hvilket mandat Oljedirektoratet opererer med i denne saken, samt hvilke retningslinjer og styringssignaler som er gitt for arbeidet, sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Miljøorganisasjonene krever også at man ikke tjuvstarter arbeidet med oljefeltet Goliat. Petroleumsloven (paragraf 4.2) pålegger politisk godkjenning av utbygginger på norsk sokkel. De senere årene har det likevel blitt mer og mer vanlig at myndighetene lar selskapene inngå bindende kontrakter før utbyggingene er behandlet politisk i Storting og regjering.

– Dette er en svært udemokratisk framgangsmåte. Regjeringen må hindre at beslutningen om hvordan vi skal forvalte det rike Barentshavet, blir gjort under utidig økonomisk press fra oljeselskapene, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Bakgrunn:
Når det blir gjort et oljefunn på norsk sokkel, setter oljeselskapene vanligvis ned en teknisk komite som forbereder saker for styret i utvinningslisensen. Oljedirektoratet er observatør i teknisk komite. Gjennom dette arbeidet får Oljedirektoratet god tilgang til informasjon og gode muligheter til å påvirke arbeidet til selskapene. Både Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet har tett kontakt med selskapene i forbindelse med utarbeiding av Plan- for utbygging og drift.

Da man gjenåpnet Barentshavet for leteboring i desember 2003 uttalte regjeringen følgende om Goliat-utbygging: "Når det gjelder Goliat ligger denne utvinningstillatelsen like utenfor Tromsøflaket. Regjeringen åpner for at rettighetshaverne på Goliat kan foreta de nødvendige avgrensningsboringene for å avklare om feltet kan bygges ut. Det understrekes at denne beslutningen ikke innebærer et endelig ja til utbygging av Goliatfeltet hvis dette skulle bli aktuelt (Pressemelding OED 15.12.03).

Les brevet til olje og energiministeren til høyre på siden.

”


Kontaktpersoner:

Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona, telefon 99 20 50 80

Bård Lahn, leder i Natur og Ungdom, telefon 414 45 967

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, telefon 916 12 191