Nyheter

– Udemokratisk av ENI og Oljedirektoratet

Publiseringsdato: 10. januar, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

Bellona mener oljeselskapet ENI og Oljedirektoratet (OD) legger utilbørlig press på regjeringen for å bygge ut det kystnære oljefeltet Goliat i Barentshavet. – - Dette er sterkt kritikkverdig og udemokratisk, sier Unni Berge i Bellona.

Både Oljedirektoratet og ENI jublet da det i forrige uke ble kjent at oljeselskapet hadde funnet olje på Goliatfeltet i Barentshavet. Både ENI og OD fikk imidlertid et skår i gleden da Miljøvernminister Helen Bjørnøy ikke ville bekrefte en umiddelbar Goliat-utbygging. Nå skriver Dagens Næringsliv at oljeselskapet Eni ikke liker signalene fra Bjørnøy og truer med letestopp. OD-direktør Gunnar Berge mener på sin side at Bjørnøys uttalelser skaper sjokkbølger.

Bellona er svært kritiske til ENI og ODs opptreden i denne saken. – Det er sterkt kritikkverdig at oljeselskapet ENI og OD legger utidig press på regjeringen, sier fagmedarbeider Unni Berge i Bellona.

Har alltid vært uvisst
Uvissheten om muligheten for utbygging på Goliat har alltid vært tilstede. Da Barentshavet ble gjenåpnet for leteboring i desember 2003 skrev Olje- og energidepartementet følgende i en pressemelding:

«Når det gjelder Goliat ligger denne utvinningstillatelsen like utenfor Tromsøflaket. Regjeringen åpner for at rettighetshaverne på Goliat kan foreta de nødvendige avgrensningsboringene for å avklare om feltet kan bygges ut. Det understrekes at denne beslutningen ikke innebærer et endelig ja til utbygging av Goliatfeltet hvis dette skulle bli aktuelt.»

– ENI har hele tiden visst at det er usikkert om Goliat blir en realitet, sier Berge. – Situasjonen som ENI nå er i, kommer fordi oljeindustrien har presset seg inn i Barentshavet før den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet er på plass.

– ENI ber om et politisk klarsignal til en utbygging før de har levert plan for utbygging og drift (PUD). Det vil i så fall være enestående i norsk oljehistorie. Det er Stortinget som godkjenner utbygginger på norsk sokkel, sier hun.

– Bør vurdere sin stilling
Bellona reagerer også på Oljedirektoratets håndtering av denne saken. I et intervju med Stavanger Aftenblad i forrige uke kritiserte direktør i Oljedirektoratet, Gunnar Berge, miljøvernministerens uttalelser om at hun ikke kan bekrefte en Goliat-utbygging. I dagens utgave Dagens Næringsliv går også ressursdirektør i Oljedirektoratet, Bente Nyland, langt i å avvise at man kan si nei til Goliat-utbyggingen

– Gunnar Berge bør vurdere stillingen sin dersom han ikke aksepterer regjeringens politikk, sier Unni Berge. – Gang på gang overser Oljedirektoratet politiske styringssignaler om at det ikke er gitt klarsignal til en Goliat-utbygging. Det er uakseptabelt at et statlig direktorat undergraver demokratiske beslutningsprosesser på denne måten, avslutter hun.
For mer informasjon kontakt:
Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona, tlf 99 20 50 80