Nyheter

Olje truer Alaska og Østersjøen

Publiseringsdato: 3. februar, 2006

Svenske medier melder i dag om oljesøl på strendene i nordvest-Estland, men det er foreløpig uvisst hvor oljen kommer fra. I går gikk en oljetanker på grunn sørvest for Anchorage i Alaska. Skipet inneholdt mer enn 100 000 fat olje.

I følge den amerikanske kystvakten var skipet i Alaska i ferd med å losse olje da et isflak forårsaket at fortøyningen slet seg. Båten drev av gårde og grunnstøtte 800 meter nord for raffineriet, og det var et mindre utslipp av olje. Foreløpig er det ikke fare for større utslipp.

I Østersjøen melder nyhetsbyrået Reuters at omlag 20 tonn olje har rent ut i havet. I følge den svenske avisen Dagens Nyheter har oljen nå nådd kysten av nordvest-Estland, og ført til stor skade spesielt på sjøfugl.

Bellona er bekymret for risikoen for oljeutslipp i forbindelse med ulykker i skipstrafikken.

– Dette viser at selv et relativt lite oljeutslipp kan føre til betydelig skade, sier Guro Hauge, fagmedarbeider i Bellona.

Alaska har tragiske erfaringer med store oljeulykker. I 1989 gikk tankeren Exxon Valdez på grunn og påførte området store skader. Rundt 250000 sjøfugl døde på grunn av ulykken. Området der tankeren gikk på grunn er fortsatt forurenset, og oljeselskapet Exxon ble i etterkant dømt til å betale 46,6 milliarder kroner i erstatning.

Det er ikke identifisert hvem som er ansvarlig for oljeutslippet i Østersjøen. Opprydningsarbeidet etter ulykken er vanskelig, fordi man ikke kan se oljen som ligger under isen. Oljen kommer i klumper og legger seg i hauger på strendene mellom Paldiska og Tirhami i nordvest-Estland.

Risiko ved oljetransport
Hauge mener oljeulykkene i Alaska og Estland er en påminnelse om at oljeutvinning og oljetransport medfører stor risiko og kan få fatale konsekvenser.

– Dersom det blir åpnet for oljeutvinning i Lofoten og på norsk side av Barentshavet, innebærer dette en sannsynlighet for en oljetransportulykke hvert 15. år. Dette kommer fram av utredningen som myndighetene selv har gjennomført for oljevirksomhet i nordområdene, sier hun.

Myndighetene skal i løpet av våren presentere forvaltningsplanen for Barentshavet. Her skal man bestemme om det skal gis tillatelse til videre oljeaktivitet. Det har imidlertid allerede blitt gitt tillatelse til oljeomlastning i Bøkfjorden i Sør Varanger kommune.

– Oljeomlastning fra skip til skip er risikofylt. Vi er svært kritisk til at myndighetene har gitt tillatelse til oljeomlasting i Bøkfjorden uten at det er gjennomført en konsekvensutredning. Bøkfjorden er et svært verdifullt naturområde. En ulykke her kan får store konsekvenser sier Guro Hauge.