Nyheter

Fiskerinæringen og Bellona vil legge seg i lenker

Publiseringsdato: 24. mars, 2006

Fiskebåtredernes forbund og Aalesunds rederiforening har i dag gått ut og lovet aksjoner dersom regjeringen åpner opp for oljeboring på Mørekysten, i gyteområdet til silda. Bellona støtter aksjonsplanene til fiskebåtrederne.

Regjeringen skal før påske avgjøre om det skal tillates oljeboring utenfor Mørekysten. Møre er gyteområdet for sild. For bare få uker siden rapportere Havforskningsinstituttet om to millioner tonn sild i dette området. Fiskebåtredernes Forbund og Miljøstiftelsen Bellona vil ikke akseptere at myndighetene åpner opp for oljeboring i dette området, og lover nå aksjoner.

– Det er uakseptabelt at myndighetene vil tillate oljeboring i gyteområdet til silda. Vi vil derfor bidra med vår aksjonskompetanse hvis det blir nødvendig å ty til aksjoner sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Fiskebåtredernes forbund skriver i sin pressemelding at etter et møte med olje- og energiministeren ble det ikke gitt signaler om at regjeringen vil følge fiskerinæringens og Havforskningsinstituttets klare anbefaling om ikke å tillate oljeboring i dette området. På fiskebåtredernes hjemmeside står det dette om konsekvensene dersom regjeringen ikke sikrer dette området mot oljeboring

– Dersom dei ikkje gjer det så legg vi oss i lenker- kona har alt byrja å strikke genser, seier styreleiar Inge Halstensen i Fiskebåtredernes Forbund. – Då blir vi med, seier styreleiar Jørgen Ervik i Aalesunds Rederiforening. – Blir det opna for aktivitet her så kan vi risikere å øydelegge gytefelt for silda- som ikkje berre betyr mykje for Norge, men også for Island, EU, Færøyane og Russland. Vi må hugse på at vi har eit ansvar også overfor land vi deler fiskebestandar med, seier han.

Det har vært stor skepsis mot oljeboring utenfor Mørekysten. Samtlige miljøfaglige og fiskerifaglige etater har advart mot oljeboring på fire blokker utenfor kysten av Møre og Romsdal. Det er forventet at regjeringen skal legge frem tildelinger i 19. konsesjonsrunde
fredag 31. mars.

– En regjering som tildeler blokker i gyteområder for viktige fiskeslag har ingen miljøtroverdighet. Det er overraskende at senterpartistatsråden Odd Roger Enoksen i det hele tatt vurderer dette sier Unni Berge i Bellona

For mer informasjon ta kontakt med Unni Berge på telefon 99 20 50 80
Guro Hauge på telefon 91 87 83 18