Nyheter

Overdrevne forventinger til oljeboring i nord

Bellona

Publiseringsdato: 30. mars, 2006

Skrevet av: Guro Hauge

Oljeindustrien prøver å lage hallelujastemning i Nord Norge med forventinger om at med oljeutvinning i nord, vil sysselsettingstallene gå rett til værs. Bellona mener oljeindustrien lover mer enn de kan holde.

I forbindelse med utredningen for Lofoten og Barentshavet (ULB) ble det utarbeidet en rapport som så på de positive sysselsettingsringvirkningene av oljeboring i nord. Denne rapporten konkluderer med antall arbeidsplasser, inkludert ringvirknings arbeidsplasser, vil medføre en økning i sysselsettingen på mellom 0,5 og 2 prosent i hele Nord Norge, avhengig av hvor mange olje- og gassfelt som er forutsatt utbygd.

Utredningen skriver imidlertid at det høye aktivitetsnivået som ligger til grunn for konklusjonene om økning i sysselsetting på 2 prosent ikke er realistisk. Her heter det at et høyt aktivitetsnivå inkluderer: ”… i tillegg felt i områder som i dag er vurdert å ha svært lav funnsannsynlighet, pluss felt i ikke-åpnede områder”. Selv om et middels aktivitetsnivå også inkluderer felt med relativt høy funnsannsynlighet, heter det om dette alternativet at ”funnsannynligheten for hvert enkelt felt er likevel så vidt lav at det ikke forventes at samtlige områder vi gi funn som leder til utbygging”.

Mange hallelujarapporter
Det er blitt utarbeidet mange rapporter det siste året som lover gull og grønne skoger for sysselsettingen i Finnmark med petroleumsaktivitet i nord. I forbindelse med NHO- årskonferansen hadde ECON utarbeidet ”rapporten” Ringer i vannet. Denne beskriver et Norgeskart som er snudd på hodet på grunn av oljeboring i nord. På pressekonferansen i forbindelse med fremleggelsen av rapporten antydet Kjell Roland, forfatter og partner i ECON, at det kan komme 10 000 arbeidsplasser som en følge av oljeboring i nord. Det betyr over dobbelt så mye som det scenario som den statlige utredningen mener er urealistisk høyt.

– Hallelujarapportene som er utarbeidet av oljelobbyistene skaper urealistiske forventinger til oljeboring i nord. Barlindhaug Consulting lover 4500 arbeidsplasser i nord og Econ fantaserer om 10 000 arbeidsplasser. Dette er bygd på forutsetninger om at det gjøres store petroleumsfunn raskt, noe som ikke er sannsynlig hvis man ser på de beregningene som er gjort av myndighetene, sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Ti arbeidsplasser på Goliat
Det kan se ut til at oljeindustrien selv har begynt å få kalde føtter med hensyn på alle arbeidsplassene de skal skape i nord. 15. mars i år uttale Helge Søraas, samfunnskontakt i oljeselskapet Eni Norge til NRK Troms og Finnmark – En oljeterminal er en veldig enkel affære. Det vil være avhengig av hvordan man bygger det opp, men det er veldig få arbeidsplasser, kanskje ti.

– Vi vil ikke være dommedagsprofeter og si hvor dårlig det kommer til å gå med Nord Norge, men det er viktig for oss at debatten er basert på realistiske scenarier for hva petroleumsvirksomhet i nord vil medføre, sier Berge i Bellona.

Få ressurser
I følge ressursberegningene til Oljedirektoratet er det seks ganger så mye olje i Nordsjøen enn det som finnes i Barentshavet, og det er tre ganger så mye gass. Det er til nå boret 65 letebrønner i Barentshavet, og det er gjort to kommersielle funn. I Nordsjøen ble det boret 32 brønner før man fant Ekofisk i 1969, det største feltet på norsk sokkel. SINTEF har kritisert beregningene til Oljedirektoratet, og sagt at selv de er for optimistiske. SINTEF påpeker at for 30 til 40 millioner år siden skjedde en heving av undergrunnen, som medførte at store mengder olje lakk ut.

– Forventningene til Barentshavet er overdrevet. De internasjonale oljeselskapene søker ikke om å bore i Barentshavet fordi de regner funnsannsynligheten som lav, sier Berge. Hun vil imidlertid påpeke at for miljøet er en oljeulykke nok, og at selv om prognosene er beskjedne, så er det viktig å hindre enhver utbygging i miljøfølsomme områder. – Dessverre er det sånn at det i Barentshavet er størst sannsynlighet for å finne olje på Finnmarkskysten, som også er viktig gyteområdet til lodde og oppvekstområdet til torsk, hyse og sild. I tillegg ligger noen av Europas viktigste sjøfuglkolonier på kysten av Finnmark. Enhver utbygging i dette området kan få store konsekvenser for viktige naturressurser sier Berge.