Nyheter

Startskudd for verdens største pilotprosjekt for CO2-fangst fra kraftverk

The EU flag.
Bellona Archive

Publiseringsdato: 16. mars, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

I går gikk startskuddet for verdens største pilotprosjekt for fangst av CO2 fra fossile kraftverk. Prosjektet gjennomføres ved Elsam kraftstasjon i Esbjerg, Danmark.

Kraftstasjonen i Esbjerg er verdens største anlegg for utprøving og demonstrering av ny teknologi for CO2-fangst fra tradisjonelle fossile kraftverk. Prosjektet har kommet i gang på bakgrunn av forskning støttet av EUs rammeprogram, og målet er å videreutvikle CO2-håndteringsprosesser.

Forskningsprosjektet CASTOR, som pilotprosjektet bygger på, har utviklet ulike teknologier for å redusere CO2-utslipp fra fossile kraftverk. Ved kraftstasjonen i Esbjerg skal man nå å teste ut teknologien i praksis. Håpet er at prosjektet vil kunne gjøre det mulig for forskere å forbedre de teknologiske prosessene for fangst av CO2.

– Vi er veldig fornøyd med at demonstrasjonsprosjekter nå lanseres og settes i gang, sier Bellonas Beate Kristiansen. – Det er akkurat denne type praktisk erfaring man trenger for videre optimalisering av CO2-fangst.

Satser på CO2-håndtering
Kraftstasjonen i Esbjerg er bare ett av flere EU-prosjekter med fokus på CO2-håndtering. I desember i fjor ble Europakommisjonens Teknologiplattform for utslippsfrie kraftverk lansert. Målet er å stimulere til utvikling, demonstrasjon og implementering av systemer som reduserer CO2 -utslipp fra fossile kilder, med særlig fokus på CO2-deponering, i hele Europa. Bellona sitter i ekspertgruppen som leder dette arbeidet i EU.