Nyheter

Utstilling setter Arktis på dagsordenen

John McConnick

Publiseringsdato: 15. mars, 2006

Skrevet av: Claire Chevallier-Cordonnier

Oversatt av: Magnus Gjennestad

BRUSSEL - Klimaforandringer og andre miljøutfordringer i nordområdene ble satt på dagsordenen i Europaparlamentet i forrige uke, i forbindelse med åpningen av utstillingen ”The Vulnerable Arctic” i Brussel.

Det finske Europaparlamentsmedlemmet Satu Hassi (De Grønne) sto for den offisielle åpningen av utstillingen, som ble etterfulgt av en høring om klimaforandringene og andre miljøutfordringer i Arktis. Begge begivenhetene var delvis finansiert av norske myndigheter.

Bellona bidro med både bilder og kart til utstillingen, som varte fra 6. til 10. mars 2006. Den offisielle åpningen hadde blant annet joik og samiske spesialiteter på programmet.

Arktis er truet
Høringen, som ble holdt i forbindelse med utstillingen, ble innledet av av den finske miljøvernministeren Jan-Erik Enestam. Enestam advarte om at kostnadene vil bli svært store dersom man ikke tar klimaproblemet på alvor. Han hevdet at verden ikke har råd til å vente på at man kartlegger alle aspekter av klimaproblemene før man gjør noe. Enestam nevnte også en rekke bemerkelsesverdige forandringer som nå skjer i Arktis, som for eksempel økningen i kjemiske forurensningsstoffer, endringer i det biologisk mangfoldet og endret bruk av landarealer.

Statssekretær i det norske utenrikdsepartementet, Liv Monica Stubholt, holdt også innlegg under høringen. Hun støttet Enestams uttalelser og la til at Arktis er et svært verdifult område som både er arena for internasjonalt samarbeid, består av store områder uberørt natur, er hjem for befolkninger med kultur- og tradisjonsbasert kunnskap, er et av de få stedene på jorda det man kan oppleve total stillhet og inneholder store fiskeri- og energiressurser. – Den arktiske regionen må forvaltes forsiktig og klokt, og med et langt tidsperspektiv, sa Stubholt. – Olje- og gassbehovet må avpasses de naturlige rikdommene i Arktis, sa hun.

Stubholt trakk også frem at norske myndigheter legger frem den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet den 31. mars i år. Hun sa at forvaltningsplanen skal se på balansen mellom utnyttelsen av fornybare og ikke-fornybare ressurser, i tillegg til å undersøke de korte og langsiktige interessene i området.

Transport av olje i nordområdene
Dr. Olav Orheim fra Norges forskningsråd forklarte i sitt innlegg at Arktis sannsynligvis vil oppleve en raskere og mer omfattende klimaforandring enn noe annet område i verden. Orheim forklarte at man allerede har dramatiske indikasjoner på at polarisen trekker seg lengre og lengre tilbake for hvert år.

En av truslene for regionen er transport av olje dersom feltene i nordområdene blir bygget ut og et tynnere islag åpner for trafikk gjennom Nordishavet. De høye oljeprisene bidrar også til å øke interessen for å utnytte olje- gassressursene i nord.

Teknologibaserte løsninger
Arktis gir oss en smakebit av det globale klimaet, sa Orheim. – Utfra observasjoner i Arktis er det klart at global oppvarming er et faktum. De fremste metodene og løsningene bør tas i bruk før vi passerer punktet der prosessen blir irreversibel, sa han.

Hassi avsluttet høringen med å si at hun var betrygget av de teknologiske løsningene som finnes for å motvirke klimaforandringer, selv om hun ikke spesifiserte hvilke løsninger hun tenkte på.