Nyheter

SFT gir Statoil lov til å bore til tross for at miljøfaglige råd ikke er innhentet

Bellona

Publiseringsdato: 16. mai, 2006

Statens forurensingstilsyn har i dag gitt Statoil utslippstillatelse til å bore på Torneroseblokkene som ligger kystnært Finnmark. Statoil skal bore bare 20 kilometer fra den sonen som Forvaltningsplanen for Barentshavet definerer som særskilt sårbart og verdifull. 20 km tilsvarer under ett døgns drivtid dersom man får et oljeutslipp.

– Bellona reagerer sterkt at man gir Statoil lov til å bore i den aller mest sårbare perioden av året. Når man i tillegg vet at Olje- og energidepartementet “glemte” å gjøre en miljøfaglig vurdering da man tildelte blokkene, er dette svært kritikkverdig, sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Da man tildelte Tornerose-blokkene gjennom konsesjonsrunden ”tildeling av forhåndsdefinerte områder” i 2004, innhentet ikke Olje- og energidepartementet konkrete miljøfaglige råd fra underliggende etater av Miljøverndepartementet. Dette til tross for at dette er fast praksis i forbindelse med konsesjonsrundene. Årsaken til at miljøfaglige råd ikke ble innhentet, var at Olje- og energidepartementet unnlot å be om dette.

– Bellona krever at olje- og energiminister Odd Roger Enoksen rydder opp i den slappe praksisen i eget departement. Enoksen må umiddelbart innhente miljøfaglige råd for Tornerose-blokkene og de andre blokkene som ble tildelt i Barentshavet i 2004. Før dette er gjort kan ikke Statoil få klarsignal til å bore midt i den mest sårbare perioden kystnært Finnmark, sier Unni Berge i Bellona.

For mer informasjon, kontakt

Unni Berge, tlf 99 20 50 80