Nyheter

SFT gir Statoil lov til å bore til tross for at miljøfaglige råd ikke er innhentet

Fjell og fjord (Frontpage ingress image)

Publiseringsdato: 16. mai, 2006

– Bellona reagerer sterkt at man gir Statoil lov til å bore i den aller mest sårbare perioden av året. Når man i tillegg vet at Olje- og energidepartementet “glemte” å gjøre en miljøfaglig vurdering da man tildelte blokkene, er dette svært kritikkverdig, sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Da man tildelte Tornerose-blokkene gjennom konsesjonsrunden ”tildeling av forhåndsdefinerte områder” i 2004, innhentet ikke Olje- og energidepartementet konkrete miljøfaglige råd fra underliggende etater av Miljøverndepartementet. Dette til tross for at dette er fast praksis i forbindelse med konsesjonsrundene. Årsaken til at miljøfaglige råd ikke ble innhentet, var at Olje- og energidepartementet unnlot å be om dette.

– Bellona krever at olje- og energiminister Odd Roger Enoksen rydder opp i den slappe praksisen i eget departement. Enoksen må umiddelbart innhente miljøfaglige råd for Tornerose-blokkene og de andre blokkene som ble tildelt i Barentshavet i 2004. Før dette er gjort kan ikke Statoil få klarsignal til å bore midt i den mest sårbare perioden kystnært Finnmark, sier Unni Berge i Bellona.

For mer informasjon, kontakt

Unni Berge, tlf 99 20 50 80