Nyheter

Bellona har stoppet petroleumsvirksomhet i nordland VI

Bilde fra Natur og Ungdoms og Nordland Fylkesfiskarlags aksjon mot seismikk i Vesterålen i 2000
Natur og Ungdom

Publiseringsdato: 2. juni, 2006

Skrevet av: Bellona

Bellona har i dag sørget for at den pågående seismikkskytingen i Nordland VI utenfor Lofoten blir skrinlagt. Dette skjer etter at Bellona gjorde byråkratene i Oljedirektoratet oppmerksom på at regjeringen har lovet at ”det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VI i denne stortingsperioden.”

følge hjemmesidene til Oljedirektoratet fikk selskapet Fugro 19.05.06 tillatelse til seismikkskyting i området Nordland VI utenfor Lofoten denne sommeren. Bellona reagerte sterkt på dette siden regjeringen gjennom Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet har lovet at det ikke skal igangsettes petroleumsaktivitet i Nordland VI i denne stortingsperioden. Seismikkskyting er uten tvil petroleumsaktivitet.

– Oljedirektoratet har opptrådt stikk i strid med regjeringens ønsker i denne saken. Det er alvorlig og kritikkverdig at Bellona trengs for å gjøre Oljedirektoratet oppmerksom på hvilke politiske vedtak som blir fattet om petroleumsaktivitet i nordområdene, sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Mange års arbeid mot petroleumsvirksomhet i sårbare havområder har lært Bellona at seismikkaktivitet øker presset fra oljeindustrien for videre oljevirksomhet i et havområde.

– Vi kunne ikke akseptere at man gjennomførte seismikk i Nordland VI når regjeringen selv har lovet at det ikke skal foregå petroleumsaktivitet der. Seismikk representerer første steg i en prosess som kan ende opp med helårlig petroleumsaktivitet i Nordland VI. Dette er noe samtlige miljøfaglige og fiskerifaglige instanser advarer mot, sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Etter at Bellona gjorde Oljedirektoretatet oppmerksom på saken, fikk man følgende melding:

“Viser til telefonsamtale tidligere i dag med spørsmål knyttet til pågående seismiske undersøkelse i regi av Fugro i Norskehavet.

Regelen er klinkende klar: Det skal ikke drives petroleumsvirksomhet i Nordland VI i denne stortingsperioden. Dette inkluderer seismisk innsamling. Vi beklager derfor at det her har skjedd en feil som gjør at det allerede er skutt del av én linje og planlagt flere inn i Nordland VI-boksen. OD har som følge av dette allerede tatt kontakt med Fugro og stoppet all videre innsamling i Nordland VI.

OD vil som følge av dette treffe nødvendige tiltak for å hindre at dette skal kunne gjenta seg.
Vi takker for Bellonas årvåkenhet.”

For mer informasjon, kontakt

Unni Berge, tlf 99 20 50 80