Nyheter

BKK utreder gasskraft med CO2-rensing

Publiseringsdato: 12. juni, 2006

Bergenshalvøens kommunale kraftverk ønsker å utrede gasskraftverk med CO2-rensing for å møte den anstrengte kraftsituasjonen de opplever i sitt område. Melding om oppstart av prosjektet lander på bordet hos Norges vassdrags- og energidirektorat i dag.

En helt ny rapport fra Statnett beskriver kraftsituasjonen i dette området som alvorlig. Hovedårsaken skal
være økt kraftbehov i olje- og gassindustrien. Den anstrengte situasjonen kan ifølge BBK dels løses ved økt kraftproduksjon, dels gjennom bygging av flere kraftledninger i området. Selskapet mener gasskraftverk kan være en god løsning, og sier det er det tre steder som kan være aktuelle for gasskraftverk: Mongstad, Kollsnes og Sløvåg.
BBK tar i meldingen til NVE utgangspunkt i et anlegg som er tilsvarende det som bygges på Kårstø i Rogaland. Det vil si installert ytelse 420 MW uten -rensing, virkningsgrad med rensing på knappe 50 prosent,, netto kraftproduksjon etter rensing om lag 3 TWh. Investering inklusive CO2-renseanlegg er beregnet til tre milliarder kroner.

– Nå kan det bli fart i CO2–verdikjeden, sier nestleder i Bellona, Marius Holm. – Mongstad-området, med store utslipp av CO2– fra både raffineriet, og fra Statoils planlagte kraftvarmeverk, blir knutepunktet for en av de mest lovende CO2–verdikjedene i Norge. Med ytterligere et gasskraftverk blir volumet større, og økonomien sterkere. Til sammen vil over 3,5 millioner tonn fanges inn i regionene, tilsvarende 6 prosent av Norges CO2— utslipp, sier Holm. – At kraften skal brukes offshore, er også meget positivt, fordi den erstatter forurensende turbiner på plattformer. Dermed reduseres både CO2– og NOx-utslipp. – Jeg tror BKK har lansert et prosjekt som kan ha realisme i seg, nettopp fordi de tar sikte på være del av flere verdikjeder. Ren strømproduksjon for det norske kraftmarkedet basert på gass er ulønnsomt. Man trenger en merverdi, og med lokalisering særlig på Mongstad vil BKK kunne tjene penger på CO2— leveranser til for eksempel Gullfaksfeltet, hevder Holm.