Nyheter

Gahr Støre overkjører miljøplaner

Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Utenriksdepartementet

Publiseringsdato: 20. september, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

En ny rapport om nordområdene, skrevet på oppdrag av utenriksminister Gahr Støre, ignorerer hensynet til miljøet. Regjeringens egen forvaltningsplan blir overkjørt.

I vår la regjeringen fram en omfattende forvaltningsplan for nordområdene, full av kompromisser mellom miljøvern og petroleumsutvinning. I den nye rapporten ”Barents 2020” fra Utenriksdepartementet er forvaltningsplanen knapt synlig og Miljøverndepartementet er satt på sidelinja.

– Vi er redde for at dette er en kamp som hva som skal ligge til grunn for framtida til nordområdene. Skal det bare handle om petroleum, spør en forbauset Unni Berge i Bellonas oljegruppe. Hun legger til:

– Vi synes også at det er underlig at rapporten foreslår mest mulig oljeutvinning på russisk side, selv i isfylte områder. Regjeringens politikk i Norge er jo at slike sårbare og verdifulle områder skal skjermes mot petroleum. Mener Utenriksdepartementet at det russiske havmiljøet tåler mer enn det norske?

Oljesjef

”Barents 2020” er et prosjekt som ble lansert av utenriksminister Jonas Gahr Støre i november i fjor. Fredag ettermiddag kom den første konkrete oppfølging av visjonene, i form av rapporten ”Barents 2020”. Rapporten er skrevet av en enkeltperson ved navn Arve Johnsen, som et bestillingsverk fra utenriksministeren.

Johnsen, som er tidligere Statoil-sjef, bryr seg lite om regjeringens forvaltningsplan for nordområdene i sin rapport. Han reduserer forvaltningsplanen til én av flere pilarer framtida til nordområdene skal bygges på.

– Er dette det nye utgangspunktet for debatten om nordområdene? Jeg skulle gjerne visst om utenriksministeren og oljemannen Johnsen har ryggdekning i regjeringen for disse utspillene. Regjeringen har jo tross alt vedtatt en forvaltningsplan som skal verne de mest sårbare og verdifulle delene av havområdene i nord, sier Berge i Bellona.

Støtte fra Gahr Støre

Utenriksminister Gahr Støre stilte med en pressekonferanse for Johnsen da rapporten ble lagt fram på fredag. Utenriksministeren har gitt sin støtte til Johnsen og uttalt at oljemannen har ”truffet planken” med sin rapport.

Johnsen gir noen forslag til en plan for det videre arbeidet med rapporten. Miljøverndepartementet er overhodet ikke nevnt i disse planene. Heller ikke andre institusjoner som prøver å verne miljøet i nordområdene. Bellona håper derfor at resten av regjeringen vil overse Johnsens rapport og heller legge forvaltningsplanen til grunn når nordområdenes framtid skal formes.