Nyheter

Oljedirektoratet driver ulovlig petroleumsvirksomhet sør for Svalbard

Bellona og Natur og Ungdom aksjonerer mot prøveboring i Barentshavet i 2004.

Publiseringsdato: 13. september, 2006

Skrevet av: Unni Berge

Bellona kan i dag avsløre at Oljedirektoratet gjennomfører petroleumsvirksomhet sør for Svalbard, stikk i strid med de politiske vedtakene til Stortinget, nedfelt i forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet.

I forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet har regjeringen slått fast:

”I området ved iskanten og polarfronten skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet.”

Til tross for dette har Oljedirektoratet nå igangsatt seismiske undersøkelser i nettopp dette området. I følge hjemmesidene til Oljedirektoratet startet undersøkelsene ca 1. september 2006 og var planlagt avsluttet ca 15. september 2006. – Bellona forutsetter at Oljedirektoratet umiddelbart stopper petroleumsvirksomheten de har igangsatt. Vi krever også en offentlig gransking av hvorfor direktoratet gang på gang overser de politiske vedtak som er fattet, sier Frederic Hauge, leder i miljøstiftelsen Bellona.

Den 2. juni i år avslørte Bellona at Oljedirektoratet hadde opptrådt stikk i strid med Regjeringens Forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet og tillatt petroleumsvirksomhet i området Nordland VI utenfor Lofoten.

Den gang innrømmet Oljedirektoratet at det hadde skjedd en feil og slo fast:

”Regelen er klinkende klar: Det skal ikke drives petroleumsvirksomhet i Nordland VI i denne stortingsperioden. Dette inkluderer seismisk innsamling. Vi beklager derfor at det her har skjedd en feil (…)OD vil som følge av dette treffe nødvendige tiltak for å hindre at dette skal kunne gjenta seg.”

Aftenposten spurte den gang hvordan Oljedirektoratet hadde klart å overse de politiske vedtakene om ikke å drive petroleumsvirksomhet i Nordland VI.

– Nei, det er et godt spørsmål, svarte Gunnar Berge, direktør i Oljedirektoratet.

Oljedirektoratet påstår i dag i Aftenposten at den seismiske aktiviteten ved polarfronten ikke er ”petroleumsvirksomhet”, men derimot ”kartlegging”.

– Den slags tåkelegging reagerer Bellona sterkt på. I forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet slås det fast at det i noen av områdene som unntas for petroleumsvirksomhet generelt, åpnes det for at Oljedirektoratet skal gjøre geologisk kartlegging. Dette gjelder for områdene Nordland VII, Troms II og eggakanten. Men det gjelder IKKE for iskanten og polarfronten, sier Frederic Hauge.

Bellona reagerer kraftig på Oljedirektoratets framferd, og mener direktoratets lemfeldige holdning til politiske vedtak er systematisk:

Oljedirektoratet ga tidligere i år tillatelse til seismikk i Lofoten mot regjeringens vilje.

Oljedirektoratet har ivrig kjempet for at oljen på Snøhvitfeltet skal utvinnes, stikk i strid med det politiske kompromisset som ble inngått da Plan for utbygging og drift for Snøhvit ble vedtatt i 2002.

Direktør i Oljedirektoratet Gunnar Berge prøvde dessuten å forhåndbehandle en godkjenning av utbygging på Goliat-feltet da han hevdet at politikerne var nødt til å godkjenne utbygging. Den gang måtte statsminister Jens Stoltenberg ut og avverge fadesen, og slå fast at utbygginger på norsk sokkel krever politisk behandling.

Og den 15. juli avslørte Oljedirektoratet igjen sin manglende fintfølelse for de politiske vedtakene rundt petroleumsvirksomhet i nord da de lanserte et fullstendig misvisende kart over aktiviteten på norsk sokkel. Direktoratet har fått med seg at det ikke skal drives petroleumsvirksomhet i Nordland VI utenfor Lofoten, men har unnlatt å tegne inn at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet ved Bjørnøya, iskanten, polarfronten, eggakanten og at det dessuten ikke tillates ny petroleumsvirksomhet i en 50 kilometers sone fra Finnmarkskysten.

Bellona krever nå at de stadige overtrampene må få konsekvenser for Oljedirektoratets direktør.

– Nå har Oljedirektoratet gang på gang vist at de ikke respekterer de politiske vedtak som er gjort om Oljevirksomhet i Lofoten og Barentshavet. Bellona tror ikke lenger på at dette er uhell, men bevisst trenering. Derfor må oljedirektør Gunnar Berge fratre sin stilling, sier Frederic Hauge i Bellona.