Nyheter

Passivt fra SV om Mongstad

Tjeldbergodden
Harald Pettersen/Statoil

Publiseringsdato: 24. september, 2006

SVs landsstyre lemper på kravet om CO2-rensing fra dag én på det planlagte gasskraftverket på Mongstad. Partiet vil kreve at renseanlegget og gasskraftverket bygges samtidig, men sier lite om hvordan rensingen bør gjennomføres.

Bellona har advart SV mot å stå fast ved kravet om rensing fra dag én, fordi dette ville vært fysisk umulig å oppfylle. Et slikt krav ville i praksis satt en stopper for hele CO2-prosjektet på Mongstad. Bellona setter derfor pris på at SV satte prinsipprytteri til side for en mer pragmatisk løsning.

– Vedtaket blokkerer heldigvis ikke realiseringen av CO2-rensing på Mongstad slik vi fryktet, men det er et passivt vedtak som ikke sier noen ting om hvordan SV vil sikre at rensingen faktisk realiseres. Statsbudsjettet blir SVs miljøeksamen, sier Frederic Hauge i Bellona.


Økonomiske virkemidler

Bellona har tidligere tatt til orde for at staten bør inngå en langsiktig avtale om å kjøpe CO2, og bidra med egenkapital til et selskap som skal bygge og drive renseanlegg.

– Hvis ikke dette er på plass i statsbudsjettet, vil det bli vanskelig å finne en fornuftig løsning på Mongstad, sier Hauge.

Etter Bellonas vurdering gir SVs resolusjon et godt utgangspunkt for miljøvernminister Helen Bjørnøy når hun skal forhandle om en avtale med Statoil om rensing. Bellona mener imidlertid at det veldig snart må komme en plan for hvordan Regjeringen i praksis skal bidra til å gjøre rensing på Statoils gasskraftverk på Mongstad mulig.

– SVs landsstyrevedtak må følges opp i statsbudsjettet, i form av konkrete økonomiske virkemidler. Hvis ikke vil dette fremstå som hul miljøretorikk, sier Hauge.

Mongstad viktig miljøprosjekt
Raffineriet på Mongstad er i dag Norges største CO2-kilde, med et årlig utslipp på 1,7 millioner tonn. Dersom gasskraftverket realiseres, vil dette øke utslippene med 900 000 tonn. Dermed vil et felles fangstanlegg for både gasskraftverket og raffineriet kunne rense en CO2-mengde som tilsvarer nærmere fem prosent av Norges klimagassutslipp.

I tillegg er kraftproduksjon på Mongstad en forutsetning for elektrifisering av Troll-feltet. Med kraft i kabel fra Mongstad til Troll, sparer man miljøet for ytterligere 230 000 tonn CO2, siden man da unngår ineffektive og forurensende gasskraftverk på plattformen. Statoil argumenterer for at prosjektet er miljøvennlig selv uten rensning

– Det er Bellona helt uenig i. Rensing på Mongstad blir Norges viktigste miljøprosjekt, og hvis ikke Regjeringen sikrer at dette kommer på plass, vil dette være et grovt miljøsvik, advarer Hauge.

Her er SV-vedtaket:
"SV står fast på at det må stilles krav om rensing av CO2 i utslippstillatelsen for det planlagte gasskraftverket på Mongstad. Alle konsesjoner for gasskraftverk må binde utbyggerne både juridisk og økonomisk til å fatte beslutninger, prosjektere og investere i CO2-håndtering. I konsesjonen må utbyggerne bindes opp til å investere i CO2-rensing på en slik måte at utbyggingen av renseanlegg og gasskraftverk skjer parallelt."