Nyheter

CO2-tabbe på Melkøya

Statoil-anlegget på Melkøya
(Foto: Eilev Leren/Statoil)

Publiseringsdato: 19. oktober, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

CO2-utslippene på Melkøya kommer til å bli langt høyere enn forventet. En tabbe i planleggingen gjør at Statoil nå søker om å få slippe ut 200.000 tonn CO2 ekstra i året.

– Det er helt utrolig at Statoil ikke klarer å planlegge bedre. Det er heller ikke bra at prosjektet på Melkøya har blitt politisk behandlet på ukorrekte premisser, sier Bellonas nestleder, Marius Holm.

En million tonn

Det totale utslipp av klimagasser fra Melkøya er nå kommet opp i mer enn en million tonn per år. Fra før har Statens forurensningstilsyn gitt tillatelse til utslipp på rundt 930.000 tonn.

Ifølge Finnmark Dagblad kommer den uforutsette økningen merkelig nok fra forventede utslipp fra flammetårnet på Melkøya. Statoil søker nå SFT om utvidet utslippstillatelse, der selskapet tar høyde for at CO2-utslippene kan bli opptil 1,2 millioner tonn klimagasser de to første driftsårene.

– Det er nye og grundige studier som er gjort for å sannsynlighetsberegne antall driftsavbrudd en må påregne i en startfase som er bakgrunnen for søknaden, forteller Statoils informasjonsleder Sverre Kojedal til Finnmark Dagblad.

– Man kan vel si at denne øvelsen ikke var gjort grundig nok i forkant.

CO2-fangst på Melkøya

Anlegget på Melkøya er et av Norges største punktutslipp for CO2. Bellona skulle gjerne sett et system for CO2-fangst på Melkøya, slik at anlegget der kunne være basert på en forsvarlig, miljøvennlig CO2-håndtering.

– Snøhvit har allerede mulighetene for CO2-håndtering på plass. Logistikken, i form av rørledning og deponeringsmuligheter, eksisterer allerede nå, sier Holm i Bellona.

Statoils anlegg på Melkøya skal ta i mot gass fra Snøhvit-feltet. Det er bygget et gasskraftverk som skal produsere energi slik at gassen som kommer inn kan gjøres om til flytende naturgass.

Gassen fra Snøhvit inneholder for mye CO2 til å bli solgt på markedet, så planen er at CO2-en skal skilles ut og injiseres under havet. Bellona mener at det også må bygges et fangstanlegg, eller renseanlegg for gasskraftverket, slik at CO2-en derfra ikke blir sluppet rett ut, men heller lagret trygt.