Nyheter

Oljeleting vinner over miljø i Statsbudsjettet

Publiseringsdato: 6. oktober, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

Som oppfølging av forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet vil Regjeringen bruke 70 millioner kroner på oljeleting, mens kartlegging av miljøverdier blir avspist med 30,1 millioner kroner til eksisterende forskningsprogram. - Vi reagerer sterkt på at Regjeringen prioriterer oljeleting fremfor miljø i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, sier Unni Berge i Bellona.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bruke hele 70 millioner kroner på geologisk kartlegging (som blant annet inkluderer seismikk) i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Kartleggingen av miljøverdier gjennom forskningsprogrammene SEAPOP og MAREANO blir derimot avspist med 30,1 millioner kroner. 10 millioner kroner bevilges til å organisere oppfølgingen av Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet.

Bellona reagerer sterkt på at regjeringen prioriterer oljeleting fremfor kartlegging av miljø i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Er det virkelig viktigere å drive oljeleting i Vesterålen enn å kartlegge de unike miljøverdiene som fins i sårbare og verdifulle områder som Lofoten og kysten av Finnmark, sier Unni Berge, fagansvarlig for oljesaker i Bellona.

Regjeringen har tidligere varslet at man vil prioritere å kartlegge miljøressurser i Lofoten, Vesterålen og langs Eggakanten. MAREANO og SEAPOP er allerede eksisterende forskningsprogrammer som tar for seg henholdsvis havbunn og sjøfugl. Budsjettstøtten til disse programmene er den samme som Bondevik-regjeringen bevilget i sitt siste statsbudsjett. Bellona frykter derfor at kartlegging av miljøverdier blir nedprioritert i sårbare havområder der man allerede driver leteboring og planlegger petroleumsproduksjon. Dette gjelder særlig Finnmarkskysten.

– Finnmarkskysten er av Forvaltningsplanen definert som et særlig sårbart og verdifullt område. Her foregår det leteboring og det planlegges petroleumsproduksjon. Det er derfor avgjørende at man får en skikkelig miljøkartlegging. Da er det et uheldig signal at regjeringen velger å prioritere seismikkprogrammene til Oljedirektoratet høyere, sier Berge.

Oljedirektoratet har tidligere hevdet at seismikken de driver ikke er oljeleting. I dagens pressemelding hevder også Oljedirektoratet at den geologiske kartleggingen også kan avdekke korallrev.

– Det er latterlig når Oljedirektoratet driver seismikk og påstår at de ikke leter etter olje. Kartlegging av miljøverdier og korallrev gjøres best av havforskere, ikke Oljedirektoratet, avslutter Unni Berge.