Nyheter

Oljeboring i fjæresteinene innleder Polaråret

Oil platform
arhperspectiva.ru

Publiseringsdato: 8. november, 2006

Skrevet av: Unni Berge

Miljøvernminister Helen Bjørnøy må nå avgjøre om Norge skal innlede det internasjonale Polaråret med en oljeplattform i synsfeltet fra Nordkapp, i den sårbare og verdifulle 50 km sonen der ny petroleumsaktivitet ikke skal tillates.

Statens Forurensingstilsyn har i dag gitt Hydro utslippstillatelse til leiteboring bare 44 km fra Nordkapp. Hydros boring på Nucula er innenfor den 50 kilometerssonen som regjeringen har definert som særskilt sårbar og verdifull, og der ny petroleumsaktivitet ikke er tillatt. Bellona vil klage saken inn for miljøvernministeren.

– Bellona er svært bekymret for hva som vil skje dersom man får en uhellsutslipp i dette området bare 1,4 døgn drivtid fra land. Da oljeboring på denne blokken ble vurdert av de miljøfaglige etatene, uttalte de at dagens beredskap ikke kan sikre tilstrekkelig risikoreduksjon, sier Unni Berge fagansvarlig for oljesaker i miljøstiftelsen Bellona.

Mekanisk oljevern fungerer dårlig vinterstid i Barentshavet. Direktoratet for Naturforvaltning påpeker i sin høringsuttalelse at forholdene i Barentshavet vinterstid gjør oljevernet svært lite effektivt, og det er nærmest umulig å hindre at olje driver mot kysten ved et uhell.

Bellona ber derfor miljøvernminister Helen Bjørnøy om å sørge for en mer verdig start på det internasjonale Polaråret som har startskuddet sitt i 2007.

– Regjeringen har selv definert kysten av Finnmark som særskilt sårbar og verdifull. I Barentshavet vinterstid fungerer mekanisk oljevernutstyr bare en av to dager i året. Å bore i fjæresteinene er uforsvarlig og en uholdbar innledning på det internasjonale Polaråret for en miljøvernminister som ønsker høy miljøprofil, sier Unni Berge.

SFT skriver på sin hjemmeside at området har store verneverdier. Korteste drivtid til land ved en eventuell utblåsning er beregnet til å være på rundt 34 timer. Dette var også bakgrunnen for at både Statens Forurensingstilsyn, Direktoratet for Naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt frarådet å tildele denne blokken i 19. konsesjonsrunde tidligere i år.

For mer informasjon, kontakt Unni Berge, fagansvarlig olje Bellona, tlf 99 20 50 80