Nyheter

Oljeindustrien får aldri nok

(Foto: Erik Christensen)

Publiseringsdato: 5. desember, 2006

I juni konkluderte et bredt politisk flertall på Stortinget med at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er for sårbare og verdifulle til å tillate oljeboring. Etter fem korte måneder tror nå oljeindustrien at alt er glemt, og skriker etter å få bore midt i gyteområdet til torsken.

Oljeindustriens Landsforening (OLF) har nylig laget en konjunkturrapport for norsk sokkel. Rapporten viser at investeringsnivået på norsk sokkel har økt dramatisk og vil fortsette å øke. Bellona reagerer derfor på at OLF likevel forsøker å skape en krisestemning, og at foreningen krever at Lofoten og Vesterålen gjøres tilgjengelig for oljeboring.

Skremmende

– Nå har oljeindustrien fått tilgang til nesten hele Barentshavet syd. De har aldri hatt tilgang til så mye leteareal enn nå. Oljeindustrien viser en skremmende forståelse for hvilke verdier havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen representerer, når alt de klarer å se er tapte muligheter for å tjene ennå mer penger på olje og gass, sier Unni Berge, fagansvarlig for olje og gass, i miljøstiftelsen Bellona.

OLF forventer, og krever nærmest, av norske politikere at de skal åpne havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i 2010, når Forvaltningsplanen for Barentshavet blir revidert.

For verdifulle

Oljeindustrien har ingen grunn til å forvente at Lofoten og Vesterålen åpnes for olje i 2010, mener Bellona.

– Samtlige av statens miljø- og fiskerifaglige etater har tvert i mot konkludert med at disse havområdene er for verdifulle og sårbare til å drive oljeboring i, sier Berge og legger til:

– Dette er tross alt gyteområdet til torsken, og det er ingenting som tilsier at dette området blir mindre sårbart om fire år. Dette må oljeindustrien respektere, sier Unni Berge.

Aldri fornøyd

Bellona finner det også uforståelig at OLF er misfornøyd med at det bevilges 70 millioner til seismisk kartlegging i statsbudsjettet for 2007. De er mindre opptatt av at kartlegging av miljøverdier, gjennom forskningsprogrammene SEAPOP og MAREANO, bare får 30 millioner.

– Når oljeindustrien ikke syns det er nok med rekordstore 70 millioner til seismikk i Vesterålen, beviser de bare at de aldri kommer til å bli fornøyd. Det er bevilget over dobbelt så mye til seismikk i Vesterålen som til kartlegging av det unike og verdifulle havmiljøet. Men oljeindustrien ønsker kanskje ikke mer fokus på hvilke rike og unike miljøverdier Lofoten og Vesterålen faktisk har, spør Bellonas Berge.

Godteri hver eneste dag

OLF er bekymret for investeringsnivået på norsk sokkel. Bellona har gjennomgått investeringstallene for norsk sokkel de siste årene. I 2003 var investeringene på 62 milliarder kroner. I 2004 ble det investert 71 milliarder kroner. I 2005 ble det investert 87 milliarder korner på norsk sokkel og i 2006 ser det ut til å bli investert 101 milliarder. OLF selv konkluderer med at det også de neste årene vil bli satt investeringsrekorder.

– Investeringene på norsk sokkel har økt med hele 62 prosent på fire år! Investeringene er nærmest ute av kontroll, og det er bekymringsverdig dersom oljeindustrien tror dette kan fortsette inn i himmelen. Oljeindustrien oppfører seg som små snørrunger som vil ha godteri hver eneste dag. Det haster ikke å ta opp oljen på norsk sokkel, slik OLF liker å skape et inntrykk av, sier Berge.