Nyheter

Useriøs gasskraftsøknad fra Møre

Publiseringsdato: 1. desember, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Industrikraft Møre vil bygge et gasskraftverk på 450 megawatt, som kan produsere 3,7 terrawattimer strøm årlig. Det tilsvarer tre prosent av Norges totale kraftproduksjon og forbruket til 175.000 husstander. Kraftverket vil slippe ut 1,3 millioner tonn, en økning av norske klimagassutslipp på over 2 prosent.

– NVE må sende søknaden i retur. Vi anser denne søknaden som helt useriøs. Da Industrikraft Møre sendte melding om gasskraftverk, skulle kraftverket ha rensing. NVE har hatt meldingen ute på høring, og Bellona, i likhet med andre samfunnsinteresser, gitt innspill til NVE med utgangspunkt i et kraftverk med rensing. NVE har fastsatt et utredningsprogram for et gasskraftverk MED rensing. Nå søker Industrikraft Møre om å bygge UTEN rensing, et prosjekt som har stikk motsatt fortegn miljøpolitisk, sier nestleder i Bellona Marius Holm.

Tilbake til start
Holm mener videre at Industrikraft Møre må rykke tilbake til start. ifølge ham er kraftsituasjonen i Midt-Norge anstrengt, og de har hastverk med å få opp ny kraftproduksjon. Da er det helt utrolig at de nå forsinker prosjektet kraftig, ved å søke om konsesjon til et prosjekt uten å ha papirene i orden, og som Helen Bjørnøy ikke kan gi tillatelse til.

– Har man hastverk med kraftproduksjon i Møre, må man framskynde CO2-rensing. Industrikraftverk Møre kaster bort tiden på å bære havre til en død hest. Industrikraft Møre har jo selv gjort rede for at dette er mulig, sier Marius Holm.

Styreleder i Industrikraft Møre, Alf Reistad, opplyste i følge Romsdals budstikke at Industrikraft Møre regner med en rask konsesjonsbehandling, og legger til grunn at tillatelsen fra myndighetene skal foreligge høsten 2007.

Konstruktivt på Slagentangen

Fortum, Skagerak Energi og Østfold Energi undertegnet i dag en samarbeidsavtale om å bygge et miljøvennlig gaskraftverk på Slagentangen utenfor Tønsberg. Anlegget kan stå klart i 2014, og produksjonene vil tilsvare strømforbruket til 400 000 husstander. I en pressemlding skriver samarbeidspartnerne at strømmen som produseres i gasskraftverket skal føres over Oslofjorden og koples inn på det nasjonale kraftnettet i Østfold.

Som en dal av kraftverket planlegges det et anlegg for CO2-fangst, på samme måte som for gasskraftverket skagerak Energi har planlagt og søkt konsesjon for på Herøya. Det nye kraftverket vil bli bygget like ved Esso-raffineriet, som idag har store CO2-utslipp. Et mulig samarbeid mellom gasskraftverket og raffineriet vil derfor bli uttredet.

– Det er svært gledelig at gasskraftplanene inkluderer CO2-rensing, og muligheten for å fange CO2-utslippene fra det eksisterende raffineriet gjør dette til et godt miljøprosjekt, sier Marius Holm.