Nyheter

Bellona krever forbud mot tung bunkersolje

Lenser utenfor Fedje. Kystverkets oljevernaksjon januar 2007.
(Foto: Kystverket)

Publiseringsdato: 13. januar, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona mener at den giftige, tunge bunkersoljen som flyter rundt i fjæresteinene ved Fedje burde vært forbudt. Et internasjonalt forbud er allerede fremmet i FNs sjøfartsorganisasjon IMO, og Norge burde gi sin fulle støtte til dette forslaget.

Miljøkatastrofen ved Fedje illustrerer tydelig et av de største miljøproblemene i skipsfarten. Båtenes drivstoff – tung bunkers – er et tyktflytende og giftig oljeprodukt. Et internasjonalt forbud mot bunkers fra 2011 er foreslått i IMO, FNs sjøfartsorganisasjon, av tankeiere i Intertanko.

Bellona krever nå at nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen går inn for et slikt forbud.

Griser til kysten

Den seige bunkersoljen skaper større miljøkonsekvenser ved utslipp enn noen annen olje. Den er tyktflytende og løser seg ikke opp i vann. Derfor griser den til strender og sjøfugl i mye større grad enn vanlig olje. I tillegg gir tung bunkers økte utslipp til luft.

– Bunkersoljen er skipsfartens største miljøproblem, både når den brennes og når den slippes ut i sjø, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Norge har markedsført seg som pådriver i IMO-arbeidet. Norge er da også en av verdens viktigste sjøfartsnasjoner, og blir lyttet til i IMO. Etter det Bellona kjenner til har imidlertid ikke Norge signalisert noe klart standpunkt til forslaget foreløpig.

Forslaget omtales som radikalt, spesielt siden det er fremmet av Intertanko, Den internasjonale organisasjonen for uavhengige tankrederier. Intertanko foreslår en overgang til mer lettflytende oljeprodukter.

Mer miljøvennlig drivstoff

Dag Terje Andersen er som nærings- og handelsminister politisk ansvarlig for Norges skipsfartspolitikk. For tiden er han også fungerende fiskeri- og kystminister, med ansvaret for oljevernberedskapen.

– Vi oppfordrer Dag Terje Andersen til å studere skadene tung bunkersolje gjør ved Fedje, og ta med seg kunnskapen til sitt andre departement, og sette Norge i førersetet for arbeidet med mer miljøvennlig drivstoff i internasjonal skipsfart, sier Marius Holm.

Diskusjoner i april

Forbudet skal diskuteres på IMO-møter i april. Internasjonal oljeindustri driver lobbyvirksomhet mot forslaget om bunkersforbud. Årsaken er trolig oljeindustriens behov for å bli kvitt lavkvalitets tungolje.

– Skipene fungerer i praksis som avfallsforbrennere for oljeselskapene. Norge bør ta et helt klart lederskap i denne saken. Hvis ingen tar lederskap, kan trenering føre til at dette renner ut i sanden, sier Holm.