Nyheter

Bellona på rekognosering

Sigurd Enge i Bellona utenfor Fedje.
(Foto: Magnus Aashammer Gjennestad/Bellona)

Publiseringsdato: 19. januar, 2007

Skrevet av: Sigurd Enge

Bellona er ute på vannet for å observere resultatet av havariet ved Fedje forrige helg. Vraket synker stadig dypere ned i sjøen, samtidig som fugl på land er skadet av olje.

Bellona kjører nå rekognoseringsrunder rundt Fedje og omkringliggende øyer i sin offshore RIB. Vinden har løyet og det er fine forhold for å observere omfanget av oljeutslippet. Det er mulig å gå tett opptil land for å se hvilke steder som er rammet.

På grunn av den sterke vinden har oljen delt seg opp i mange små flak og dette har ført til at det er ikke store sammenhengende områder som er tilsølt, men mange små. På vestsiden av Fedje ble det i dag observert ærfugl, havelle og måke, og vi anslår at halvparten av disse var oljeskadede.

Vraket synker

På sørvestsiden av øya ligger bakparten av M/V Server, med kun en signalmast på styrhuset over vann og brovingen synlig i bølgedalene. Sjøen er fremdeles grov rundt vraket, med bølger opp mot fem meter. Vraket synker stadig dypere ned i sjøen.

I Fyrsundet rett innenfor pågår oppryddingen for fullt. Dette området er et yndet sted for sportsdykkere, hobbyfiskere og turister, så engasjementet for å få ryddet opp her er stort.

Oljeskadd fugl

På østsiden i Sildevågen pågår også oppryddingsarbeidet for fullt, og her begynner man nå å se resultater. Det vil ennå ta lang tid før all oljen er fjernet.

Stein Byrkjeland ved Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Hordaland sier det er flere områder hvor sjøfugl er skadet, og flere fugler risikerer fremdeles å bli rammet. Bellona vil de nærmeste dagene undersøke områdene Øygarden og Austerheim, og samarbeider med WWF om innsamling og vasking av oljeskadd fugl.

KONTAKTPERSON FRA BELLONA PÅ FEDJE: SIGURD ENGE (97 08 75 33)