Nyheter

Manglende miljøkrav rammer norsk teknologi

Gudrun Sylte, Vestnytt

Publiseringsdato: 4. januar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Sotra-firmaet AGR har utviklet nullutslippsteknologi for oljeboring med støtte fra norske myndigheter. Men i Norge brukes ikke teknologien fordi norske myndigheter ikke stiller krav om bruk av nullutslippsteknologi.

– Enhver vil bli nokså desillusjonert når en på oppdrag fra norske operatørselskap og med midler fra staten utvikler, tester og kvalifiserer RMR-teknologien som nullutslippskonsept til bruk på norsk sokkel, for deretter å oppleve at den ikke blir tatt i bruk, sier Sveinung Olsen, divisjonsleder for AGRs boreavdeling til avisen Vestnytt.

Kveler utviklingen

På engelsk side av Nordsjøen og på russisk side av Barentshavet ved Novaja Semlja brukes nullutslippsteknologien RMR (Riserless Mud Recovery), som er utviklet av AGR på Sotra. RMR er en avansert teknologi som renser alt borekaks og gjørme ved boring av oljebrønner. På tross av at teknologien er utviklet med midler fra staten blir den ikke benyttet i Norge fordi myndighetene ikke stiller krav om slik rensing.

– Jeg finner det oppsiktsvekkende at Bjørnøy ikke benytter anledningen til å stille krav om å benytte den teknologien som allerede finnes. Det er lite motiverende for innovatører og investorer som utvikler miljøvennlig teknologi, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en kommentar til Vestnytt.

– Med handlemåten sin kveler Bjørnøy utvikling av norsk teknologi, mener han.

Pinlig

Miljøvernministeren har i sin hastebehandling av Hydros søknad om prøveboring på Nucular-feltet ikke bare tillatt boring fire mil fra Nordkapp-platået, men også utslipp av 220 tonn borekaks og borevæske fra brønnens topphull. Utslipp som kunne vært unngått dersom Norge, i likhet med mange andre land, stilte krav til bruk av en teknologi som vi selv har utviklet. Da Hydro boret brønn nummer 7 på Shtokmanfeltet i sommer brukte de RMR-teknologien uten protester.

– Dette bør være pinlig for Miljøverndepartementet ,som ønsker å lære russerne økobasert forvaltning ved å eksportere forvaltningsplanen, sier Bellonas Kristin Jørgensen.

– Per i dag er det russiske regelverket for boring i arktiske områder langt strengere enn det norske, sier hun.