Nyheter

Pilot på Kårstø sikrer norsk industriløft og CO2-framdrift

Harald M. Valderhaug/Statoil

Publiseringsdato: 23. januar, 2007

Med AkerKværner i spissen ønsker et partnerskap bestående av 14 ledende energiselskap å bygge et pilotanlegg for CO2-rensing på Kårstø. Anlegget kan stå ferdig i 2009, ett år tidligere enn piloten som er planlagt på Mongstad.

– Regjeringen må gripe denne anledningen til å skape framdrift, og handle raskt. Penger til både pilotanlegg og infrastruktur for fullskalarensing finnes allerede hos Gassnova og i Statsbudsjettet, mener Marius Holm, nestleder i Bellonaa.

AkerKværner satser stort på utvikling av fangstanlegg, og har ambisjoner om å bli leverandør internasjonalt, i konkurranse med selskaper som Mitsubishi Heavy Industries fra Japan og Fluor Inc. fra USA. Nå foreslår AkerKværner at det første leddet i en nasjonal plan for CO2-håndtering bør være en umiddelbar iverksettelse av et pilotprosjekt på Kårstø, under navnet Just Catch. AkerKværners partnere i dette prosjektet, er Statoil, Hydro, Statkraft, Gassco samt en rekke andre, hovedsakelig norske energiselskap. Pilotanlegget kan stå ferdig løpet av 2009, dersom beslutningen tas nå. Dette er ett år tidligere enn piloten på Mongstad, som i følge avtalen mellom staten og Statoil skal stå ferdig i 2010. Parallelt med Mongstad-prosjektet, har NVE i en rapport påpekt at Kårstø kan ha fullskala renseanlegg i 2011 eller 2012, forutsatt rask framdrift. AkerKværner foreslår at man utsetter fullskala rensing av Kårstø i to år, for å kunne dra nytte av erfaringer fra pilotanlegget.

Bellona etterlyser nasjonal CO2-plan

Helt siden Regjeringen tiltrådte, med høye ambisjoner for CO2-håndtering, har Bellona argumentert for at Regjeringen, i samråd med industrien og miljøvernsiden, bør lage en nasjonal plan.

– En optimal plan er det vel for sent å få på plass, og myndighetenes håndtering har i liten grad sett de ulike prosjektene i sammenheng, men det er fortsatt rom å ta styring. Målet til Bellona er å løfte CO2-håndtering som et bidrag til å møte klimautfordringen. Skal vi komme dit, trenger vi en industriell plan, der industri og myndigheter løfter sammen, sier Holm.

Industriell forankring nødvendig

– Vi ønsker at Norge skal ta lederskapet i utvikling av CO2-rensing. Et slikt lederskap fordrer en kombinasjon av politisk vilje til å satse økonomisk, og det fordrer at norske industri- og teknologimiljøer deltar aktivt, sier Holm. AkerKværner og partnerne i Just Catch er villige til å investere betydelige beløp i prosjektet, dersom staten bidrar med støtte, og ikke minst tar investeringene i infrastruktur og lagringsløsning for fanget CO2, sier Holm.

– Industrien tilbyr seg her å hjelpe til med å oppfylle Regjeringens politiske målsetninger om at Norge skal bli ledende på CO2-teknologi. Dette gjør de ikke for å være snille, men fordi de har forretningsmessige ambisjoner. Disse ambisjonene må Regjeringen spille på, dersom satsningen på CO2-rensning skal bli et norsk teknologiløft, mener Marius Holm.

– Fortsatt trykk på fullskala

Bellona fraråder at fullskala rensing på Kårstø utsettes i påvente av AkerKværners pilot.

– Her har myndighetene allerede gjort et stykke arbeid som involverer en rekke internasjonale selskaper, som har tatt Regjeringen på alvor, og gått seriøst inn i Kårstø-prosjektet. Arbeidet med å etablere en prosjektorganisasjon er i gang, og det er forventet at en anbudsrunde blir satt i gang i løpet neste år. Dette arbeidet må gå sin gang, og ikke forsinkes unødvendig. Jeg tror uansett at en pilot som står ferdig i 2009 vil bli relevant for fullskala-anlegget, som skal realiseres over flere år fra 2008 til 2011-2012 sier han.

Han mener Norges CO2-satsning bør følge to hovedspor, ved at man på den siden bygger opp en industriell satsning på teknologiutvikling sammen med norske bedrifter og forskningsmiljøer, og på den andre siden skaper et internasjonalt løft ved å gi alle kvalifiserte selskaper i som sitter på relevant teknologi en mulighet til å realisere den i fullskala. -Vi må har to tanker i hodet på en gang, avslutter Marius Holm.

Tre krevende prosjekt

I perioden 2011-2014 skal det bygges renseanlegg for CO2 fra de kommende gasskraftverkene på Kårstø, Tjeldbergodden og Mongstad. Anleggene på Kårstø og Tjeldbergodden kan bli de første fullskala renseanleggene i verden, og dermed bidra til et stort internasjonalt løft for CO2-teknologi. Foreløpig er fangst av CO2 fra kraftverk for dyrt til at det blir etablert på kommersielt grunnlag, men industrielle aktører mener at store kostnadsreduksjoner er innen rekkevidde dersom man vinner erfaring gjennom bygging og drift av fullskala-fangstanlegg. Derfor har Regjeringen forpliktet seg til å bidra økonomisk til fangstanlegg på Kårstø og Mongstad, og den har også signalisert velvilje i forhold til Statoil og Shell sitt prosjekt på Tjeldbergodden.