Nyheter

Sjøfulgene hardt rammet, olje lekker fortsatt fra vraket

Foto: Magnus Aashammer Gjennestad / Bellona

Publiseringsdato: 22. januar, 2007

Skrevet av: Sigurd Enge

Værforholdene gjorde det i dag, søndag, mulig å gå inntil vraket av M/V Server, og det lekker stadig ut olje.

Vraket ligger ved Hellesøy fyr, i fuglereservatet for gråmåse som hekker her fra slutten av mars. Hvor mye olje som er igjen i vraket er ikke kjent, men lekkasjene fortsetter. Da Bellona var ved vraket søndag formiddag kunne vi se oljeflak rundt vraket. En hevingsoperasjon i hekkeperioden vil forstyrre hekkingen og sannsynligvis forhindre reproduksjonen. Hvis det fremdeles lekker olje fra vraket i hekketiden vil også det få katastrofale følger for årets kull. En hevingsoperasjon i dette området vil uansett bli svært vanskelig å gjennomføre pågrunn av de værharde forholdene kloss opptil land.

Sammenliknes med Rocknes

Sjøfuglbestandene på Fedje har blitt rammet hardt av oljesølet fra havaristen. Oljemengden som er lekket ut kan sammenliknes med Rocknes ulykken, men er spredt over et mye større og mer værutsatt område. Dette er andre oljeulykke på kort tid som rammer de samme sjøfuglbestandene. Stein Byrkjeland ved Fylkesmannens Miljøvernavdeling fastslår allerede at konsekvensene for sjøfuglene er alvorlige. Han anslår at nesten all fugl som oppholdt seg på Fedje i løpet av de to påfølgende dagene etter ulykken, er allerede døde eller vil omkomme.

Forholdene vest av Øygarden, slik de var da Bellona undersøkte områdene i dag, bekrefter inntrykket at oljesølet er spredt over store områder. Også der er det observert mye sjøfugl tilsølt av olje. Disse vil sannsynligvis ikke overleve vinteren.

bodytextimage_opprydding.jpeg Photo: Foto: Magnus Aashammer Gjennestad / Bellona

Fremdeles uoversiktlig

Oppryddingen i området fortsetter der det er mulig å komme til med personell. Værforholdene i dag, søndag, med nordlig bris har vært noe bedre enn lørdag da Fedje og områdene rundt hadde sørøst sterk kuling. Fremdeles er situasjonen uoversiktlig med mindre oljeflak mange steder som stadig flyttes av skiftende vind og strømforhold.

Bellona vil i de kommende dagene forsøke å bistå stabiliseringsmottaket for oljeskadd fugl som Swan-gruppen og WWF har opprettet på Fedje. Ifølge Anna Hultgren Olsen ved mottaket, hadde de i dag tolv fugl inne til stabilisering og ytterligere seks fugl var sendt til videre behandling på "fuglevaskeriet" ved Strueterminalen, der det nå til sammen befinner seg elleve fugler.