Nyheter

Oljen snikes inn bakdøra på Snøhvit

Melkoya utenfor Hammerfest
(Foto: Bellona)

Publiseringsdato: 16. februar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Til tross for at Stortinget forutsatte det motsatte under godkjennelsen av Snøhvitprosjektet, skal det nå bores etter olje der.

Bellona stiller seg svært kritisk til dette.

– Stortingets forutsetning for at Snøhvitprosjektet ble godkjent i 2002 var at kun gassen skulle utvinnes, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

– Nok en gang ser vi at Olje- og energidepartementet (OED), og Odd Roger Enoksen lurer oljeutvinning inn gjennom bakdøra, til tross for at de folkevalgte har sagt nei. Dette er et stort demokratisk problem, og til syvende og sist et miljøproblem, sier han.

Lønnsomt eller ikke?

Allerede i høst signaliserte Statoil og de andre selskapene i lisensgruppa at de ønsket å utvinne olje fra Snøhvitfeltet. Da gikk miljøbevegelsen sterkt ut mot selskapene og statsråd Odd Roger Enoksen. Senere konkluderte selskapene med at oljeutvinning ikke ville være lønnsomt, og skrinla prosjektet.

Men nå har Statoil og Petoro, etter press fra norske myndigheter, foreslått å sette i gang boringen for å forsøke å fastslå lønnsomheten. De mindre partnerne i lisensgruppa sa opprinnelig nei, men gir nå etter for presset fra Statoil, politikerne, fagforeninger og industri.

Udemokratisk

Til tross for at stortingets forutsetning for godkjenning av Snøhvitfeltet var at det kun skulle utvides gass derfra, støtter nå Olje- og Energiministeren helhjertet opp om oljeutvinning på Snøhvit.

Under behandlingen av Snøhvit 7. Mars 2002 ble blant annet følgende uttalelser registrert fra Stortingets talerstol:

Leif Frode Onarheim (H): ”Jeg skulle ønske vi i denne sal kunne ta hverandre litt på ordet. Jeg har sagt flere ganger at dette er et gassprosjekt. Snøhvit er konsekvensvurdert som et gassprosjekt.”

Rolf Terje Klungland (Ap):”La meg så si at Snøhvit er et gassprosjekt. Oljeutvinning i Barentshavet er ikke en del av proposisjonen, og er derfor heller ikke en seriøs del av denne debatten.”

Karl Erik Schjøtt Pedersen (Ap):”Snøhvit er en ren gassutbygging. Det skal ikke produseres olje i det hele tatt. Det er ikke fare for oljeutslipp.”

Bellona reagerer på snuoperasjonen og mener den er udemokratisk. – Det er uakseptabelt at oljeselskapene nå får ta seg til rette på denne måten, sier Marius Holm.

– Denne praksisen er udemokratisk. Vi kan ikke leve med at den mektige oljeindustrien får ta seg til rette i et av våre mest sårbare havområder. Stortingets forutsetning var at det kun skulle være et gassfelt, og da må det også være det, sier han.


Frykter hastebehandling

Til høsten starter utvinningen av gass fra Snøhvitfeltet. Når gassen pumpes ut vil trykket i oljereservoaret synke og det vil bli umulig å utvinne oljen på en lønnsom måte. Dersom oljen skal pumpes opp må det igangsettes innen 2011, og Bellona frykter at saken skal få hastverksbehandling.

– Her er vi nødt til å få en helhetlig vurdering av oljeaktivitet på feltet, sier Marius Holm.

Da Snøhvitsaken ble behandlet krevde blant annet miljøforvaltningen og fiskeriforvaltningen at eventuell senere oljeutbygging også måtte konsekvensutredes. Dette ble blankt avvist av olje- og energidepartementet, siden det bare var snakk om en gassutbygging. Bellona krever nå at Statoil pålegges å gjennomføre en slik utredning.

– Det sydlige Barentshavet er et meget sårbart område og et oljeutslipp vil få katastrofale følger. I tillegg er vi nødt til å kutte våre CO2-utslipp betraktelig den nærmeste tiden for å begrense den globale oppvarmingen. Det gjør vi ikke ved å pumpe opp mer olje, avslutter Holm.