Nyheter

Sterke advarsler i hemmelig oljevernrapport

Oljesøl på Fedje, etter Server-ulykken.
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 22. februar, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

En til nå hemmeligholdt rapport fra Kystverket viser at det er behov for mer enn 71 millioner kroner til oljevernberedskapen i år – mens det settes av bare åtte millioner. Utstyrsmengden blir for liten i forhold til risikoen for skader på miljøet, advarer Kystverket.

Fiskeri- og kystdepartementet har lenge holdt rapporten tilbake, men etter henvendelser fra flere hold ble rapporten lagt fram denne uka. Den viser at Kystverket mener det mangler enorme beløp før oljevernberedskapen er god nok i Norge.

Nedprioritert område 

Ifølge Kystverkets egen rapport er det et behov for investeringer på drøyt 71 millioner kroner i år. Stortinget har fulgt regjeringens forslag og bevilget åtte millioner kroner.

– Disse tallene bekrefter vår vurdering av oljevernberedskapen som et nedprioritert område. Politikerne bryr seg lite om oljevernberedskap – bortsett fra når det skjer ulykker, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Enorme utgifter neste år

Bellona har regnet på hva Regjeringen må bevilge til investeringer i beredskap i 2008, hvis Norge skal komme opp på nivå med Kystverkets anbefalinger.

Investeringsbehovet for 2008 er ifølge Kystverket 51 millioner kroner. Etter å ha lagt til etterslepet fra 2006 og 2007 kommer vi opp i 108 millioner ekstra – totalt 159 millioner kroner.

– Dette er store summer, men lønnsomhet kan ikke styre hvorvidt vi skal ta ordentlig vare på kysten og havet. Utgangspunktet for debatten om oljevern kan ikke være hvor lite beredskap det går an å klare seg med, men hvor god beredskap det er mulig å få, sier Holm.

Utstyret må skiftes ut

Kystverket leder statens beredskapsorganisasjon, og hadde dermed ansvaret i etterkant av Server-forliset utenfor Fedje tidligere i år. Under denne ulykken uttalte Kystverket at oljevernberedskapen i området var god nok, og at Kystverket hadde mye ressurser tilgjengelig i området.

Disse uttalelsene står i kontrast til advarslene som kommer fram i rapporten som nå er blitt gjort kjent. Utstyret er gammelt og alt for lite mannskap er trent i oljevern.

Ifølge rapporten bør store deler av statens oljevernutstyr skiftes ut innen 2010. Kystverket legger også vekt på nødvendigheten av å skaffe til veie opptakere, dispergeringsutstyr og nødlosseutstyr for bunkersoljer for å nå det anbefalte beredskapsnivået. Permanent oljevernutstyr om bord på fartøyer trekkes fram som spesielt viktig.

Olje på land sannsynlig

Rapporten konkluderer med at utstyrsmengden på sikt vil være for liten i forhold til risikoen for skader på miljøet, dersom ikke investeringene økes vesentlig. Dessuten vil ikke ustyret på depotene kunne byttes ut med nytt når utslitt utstyr tas ut av bruk.

Kystverket mener sannsynligheten for at større oljemengder vil drive i land og at strandoperasjoner blir mindre profesjonelle øker. Dermed blir også skadene på økologiske og økonomiske verdier større.