Nyheter

Bellona til Kina

Publiseringsdato: 24. mars, 2007

Skrevet av: Aage Stangeland

Bellonas Frederic Hauge reiser lørdag 24. mars til Kina sammen med en delegasjonen ledet av statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen. Hauge håper hans deltagelse kan bidra til at Bellonas erfaringer innen miljøvern kan overføres til Kina og bli et sentralt element i landets raske utvikling.

Delegasjonen består av nærmere 60 representanter for norsk næringsliv, og energi og miljø står sentralt på dagsordenen. Mandag 26. mars arrangeres seminaret ”Energy management and efficiency, climate change and its related technologies”, og Hauge vil her skissere muligheter for å innføre teknologier for fangst og lagring av CO2 i Kina.

Økonomisk vekst

Rike vestlige land planlegger store investeringer for å utvikle bedre og billigere teknologi for CO2-håndtering, og både i Norge og EU er det en klar målsetning at denne teknologien på sikt skal gi land som Kina anledning til å fortsette sin økonomiske vekst uten å ødelegge miljøet.

Det er en rekke felter hvor det blir viktig å etablere en fast dialog om klimaspørsmål. Det bør etableres samarbeid med Kina på både energieffektivisering, fornybar energi og CO2-håndtering.

Pilotanlegg i Kina

Frederic Hauge vil også på vegne av EU invitere kinesiske myndigheter til samarbeid og deltagelse i EUs teknologiplattform for CO2-håndtering. EU etablerer nå et demonstrasjonsprogram for CO2-fangst og -lagring hvor det skal etableres 10-12 anlegg. Det er ønskelig at et av disse anleggene etableres i Kina.

– Vi inviterer kinesiske myndigheter til å komme med forslag til et demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst, sier Hauge. Som viseformann i EUs teknologiplattform for CO2-håndtering vil jeg på vegne av EU-kommisjonen invitere kinesiske myndigheter til dialog om etablering av det første anlegget for CO2-fangst i Kina, sier Hauge.

COACH-prosjektet

EU har allerede lansert et prosjekt om å bygge et av verdens første kullkraftverk med CO2-håndtering i Kina (COACH-prosjektet). Hauge vil benytte anledningen til å oppfordre norske myndigheter til å delta i finansieringen av CO2-håndteringsprosjekt i Kina.

– Norge må delta i Europas innsats for å få dette til. Det vil komme både kinesisk og norsk industri til gode, understreker Hauge.

CO2-fangst i Kina representerer et enormt marked, og på en rekke felter ser vi at Kina kan ha stor økonomisk gevinst av å ta i bruk miljøvennlig teknologi.

Brann i kullgruver

Bellona har etablert et samarbeidsprosjekt med selskapet Sargas for å undersøke muligheten for å bruke CO2-fangstteknologi til å slukke kullgruvebranner. I Kina er det oppimot 200 slike branner hvor enorme kullreserver blir brent opp. Nærmere 200 millioner tonn kull går tapt i brannene årlig, noe som medfører betydelige CO2-utslipp. Det hevdes at hele 2-3 prosent av globale CO2-utslipp skyldes kullbranner i Kina.

Flere av brannene kan slukkes ved å injisere store mengder CO2 ned i brennende kullgruver. Store mengder CO2 kan produseres fra Sargas’ teknologi. Sargas har utviklet konsepter for å plassere deres teknologi på en lekter som kan fraktes langs de store elvene til kullbrannene. Sammen med Bellona søker nå Sargas samarbeidspartnere i Kina for å studere mulighetene for å slukke kullbrannene.

Miljøvennlig utvikling

CO2-håndteringsteknologi representerer en rekke muligheter for det kinesiske samfunnet til å sikre velferdsutvikling uten å ødelegge miljøet. Bellona mener et norsk-kinesisk samarbeidet kan bidra til en miljøvennlig utvikling i Kina

– Vi håper at Norge og EU kan bidra til at Kina etter hvert kan produsere nok energi ved hjelp av fornybar energi og kullkraft med CO2-håndtering. Sammen med energieffektivisering kan dette sikre en fornuftig velstandsutvikling hvor Kina kan slippe å gjøre de samme feilene som oss, påpeker Hauge.

En nærmere beskrivelse av kullgruvebranner i Kina samt aktuelle norsk-kinesiske samarbeidsprosjekt innen miljø er gitt i boksen merket ”vedlegg” til høyre.