Nyheter

Borregaard får 2 mill. i miljøbot

Borregaards anlegg i Sarpsborg
(Foto: Borregaard)

Publiseringsdato: 1. mars, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I mars i fjor ble Glomma tilgriset av mange tonn olje fra Borregaard, og Bellona anmeldte bedriften. Nå er Borregaard ilagt en bot for brudd på forurensingsloven.

– Det er gledelig at de kriminelle straffes, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona mener imidlertid at boten er for liten for en så stor bedrift som Borregaard, som er en del av Orka-konsernet, og at det kan diskuteres om boten vil ha en preventiv effekt. 

Oljelekkasjen ved Borregaard var en skandale, og Bellona har hele tiden kalt Borregaards opptreden for ren miljøkriminalitet. Både Bellona og Statens forurensingstilsyn (SFT) anmeldte Borregaard.

Katastrofale følger

Borregaard ble skyldig i at hele 13,8 tonn fyringsolje rant ut i naturen da en sliten rørledning ble ødelagt under lossing fra en tankbåt til en lagertank. En stor andel av oljen rant nedover i Glomma. Til tross for gjentatte varsler om oljefilm på elva varslet ikke Borregaard Kystverket før det hadde gått mer enn fire dager. SFT tok selv kontakt for å be om en redegjørelse.

Oppryddingstiltak ble satt i gang alt for sent, og dermed fikk man ikke renset opp mer enn en liten del av oljesølet. Utslippet fikk katastrofale følger for fuglelivet i reservatet på Øra, der flere fugler måtte avlives.

Forbedringer

Etter oljeutslippet foretok bedriften en risikoanalyse og en gjennomgang av rutiner og prosedyrer for oljesystemet sitt. Ifølge Frederiksstad Blad skal Borregaard ha bedret rutinene og investert rundt to mililoner kroner i et nytt rørsystem for lossing av olje.

Behovet for bedre utstyr og rutiner har vært så stort at Bellona i fjor krevde at Borregaard ble stengt inntil bedriften fikk et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Borregaard vil bruke fem dager på å vurdere om bedriften skal vedta boten.