Nyheter

Klage på tillatelse til boring etter olje på Snøhvit

Bellona og Natur og Ungdom aksjonerer mot prøveboring i Barentshavet i 2004.

Publiseringsdato: 10. mai, 2007

Skrevet av: Maria Fossheim

Bellona har i dag påklaget utslippstillatelsen til leteboringen etter olje på Snøhvit. Bellona mener at leteboringen strider med Stortingets forutsetninger om at det bare skulle utvinnes gass på Snøhvit. Klagen er rettet til Miljøverndepartementet og Bellona forventer at klagen får en reell behandling.

Statens forurensingstilsyn (SFT) ga for tre uker siden Statoil utslippstillatelse til leteboringen etter olje på Snøhvit. Nå påklager Bellona denne tillatelsen på bakgrunn av at den strider med Stortingets politiske lovnader og signaler om at Snøhvit var et gassprosjekt og at det ikke omfattet olje. Bellona påpeker at Snøhvit ikke er konsekvensutredet for noe annet enn gassvirksomhet.

Når utbyggingen av Snøhvit er konsekvensutredet og politisk godkjent med en presisering av at dette skulle være et gassprosjekt, reagerer vi på at nye leteboringer blir satt i gang for å undersøke om det er utvinnbar olje i reservoaret, sier Elisabeth Sæther, fagmedarbeider på olje i Bellona.

Prinsipielt viktig leteboring

Leteboringen etter olje er første skritt på vei til utbygging av olje på Snøhvit og legger rammene for om det blir utbygging på et senere tidspunkt.

– Ved å påstå at Snøhvit-utbyggingen som ble vedtatt i 2002 overhodet ikke skulle omfatte olje, har man i realiteten unndratt en demokratisk debatt om temaet olje og Snøhvit. Bellona mener derfor at eventuell oljeproduksjon på Snøhvit må diskuteres prinsipielt i Stortinget før videre behandling av utslippstillatelse for leteboring på Snøhvit blir gjennomført, sier Sæther.

Bellona krever i sin klage at Miljøverndepartementet omgjør SFTs vedtak og avviser Statoils søknad om utslippstillatelse.

Klagebehandlingen

Forrige gang Bellona klaget på en leteboring i Barentshavet, i den omstridte Nucula-saken, brukte Miljøverndepartementet bare seks virkedager (romjulsdager inkludert) på å avvise klagen. Miljøverndepartementet og ministeren ble sterkt kritisert for denne behandlingen. Leder i Bellona, Frederic Hauge, forlangte ministerens avgang på bakgrunn av den manglende behandlingen og det ble i Stortingets spørretime rettet kritiske spørsmål til ministerens håndtering av saken (se tidligere sak på Bellona Web).

– Bellona regner med at Miljøverndepartementet ikke gjentar hastebehandlingen, og at klagen denne gangen vil bli gitt en reell behandling, sier Sæther.

Bellona har også påklaget samtykkevedtaket til leteboringen fra Petroleumstilsynet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Kontaktperson: Maria Fossheim (maria@bellona.no), tlf. 23234624 / 48064548