Nyheter

– Nå må miljøvernministeren ta ansvar

Bellona

Publiseringsdato: 30. mai, 2007

Skrevet av: Bellona

Bellona klaget tidligere i vår på utslippstillatelsen som Statens forurensningstilsyn (SFT) ga Statoil til oljeboring på Snøhvit. SFT oversendte i går klagen til Miljøverndepartementet uten å gi klagen verken medhold eller oppsettende virkning. Dette vil i praksis si at Statoil allerede førstkommende fredag kan starte leteboringen.

I forbindelse med den omstridte leteboringen etter olje på Snøhvitfeltet klaget Bellona på utslippstillatelsen som Statens forurensningstilsyn (SFT) ga Statoil tidligere i vår. Bellona påklaget også Petroleumstilsynets (Ptil) samtykke til leteboringen. De to instansene har nå behandlet klagene og SFT skriver at de ikke har funnet ”at klagen gir grunnlag for å endre vedtaket, og klagen oversendes derfor til Miljøverndepartementet til behandling”. SFT opplyser at ”i følge Statoil er planlagt oppstart for boring av brønn 7120/6-2S 01.06.07”, men gir allikevel ikke saken oppsettende virkning. Bellona mener at Miljøverndepartementet (MD) umiddelbart må gi klagen oppsettende virkning og gi klagen en grundig behandling før Statoil eventuelt får lov til å sette i gang med leteboringen.

Prinsipielt viktig leteboring

Denne leteboringen er først og fremst en prinsipielt viktig leteboring fordi den utgjør første skritt på vei til utbyggingen av olje på Snøhvit. Bellona mener at eventuell oljeproduksjon på Snøhvit må diskuteres prinsipielt i Stortinget før videre behandling av utslippstillatelse for leteboring på Snøhvit blir gjennomført. Bellona krever i sin klage at MD omgjør SFTs vedtak og avviser Statoils søknad om utslippstillatelse.

Miljø foran olje

Dersom ikke MD umiddelbart stopper leteboringen i påvente av sin egen klagebehandling (dvs gir saken oppsettende virkning), vil dette i praksis si at Statoil allerede førstkommende fredag kan starte leteboringen, før MD har hatt anledning til å gjøre seg opp en mening om saken.

– Her har miljøvernminister Helen Bjørnøy en glimrende mulighet til å vise at hun setter miljøet foran oljenæringens interesser, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Hvis saken ikke gis oppsettende virkning, er klagebehandlingen en ren skinnbehandling, all den tid leteboringen vil være påbegynt før klagen er behandlet hos MD. Formålet med forvaltningslovens adgang til å gi oppsettende virkning er nettopp å sikre en reell saksbehandling for irreversible tiltak.

Uakseptabelt press

Statoil opplyser at boreriggen er i ferd med å avslutte sin operasjon på Nornefeltet og at riggen trolig er på plass i Barentshavet i løpet av neste uke. Riggen er derfor litt forsinket i forhold til hva SFT anslår, men uansett skal saksbehandlingen i MD være avgjort før boreoperasjonen starter. Da står vi igjen ovenfor en behandlingstid på bare en uke (a la Nuculasaken i romjula 2006, se under Relaterte presseklipp).

– Bare det at riggen er på vei mens klagebehandlingen pågår, legger i seg selv uakseptabelt press på myndighetene. Denne saken forsterker inntrykket av at miljøvernminister Bjørnøy ikke har reell innflytelse på oljeaktiviteten i nord, sier Hauge.

– Bare ved å stoppe leteboringen etter olje på Snøhvit, i påvente av en reell behandling av saken i Miljøverndepartementet, har hun mulighet til å vise at hun tar ansvar for å følge opp det handlingsrommet som Forvaltningsplanen ga hennes departement, avslutter Hauge.

Samtykkeklagen

Ptil har oversendt klagen på samtykket fra Bellona til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Heller ikke Ptil gir klagen oppsettende virkning fordi de ”tar sikte på å ferdigbehandle klagen før boringen eventuelt starter”. Ergo blir det opp til AID og enten behandle saken grundig innen fredag, slik forvaltningsloven krever, eller selv gi klagen oppsettende virkning i påvente av behandlingen.

Kontaktpersoner:

Maria Fossheim maria@bellona.no 23234624 / 48064548

Christine Karlsen christine@bellona.no 23234647 / 95167814