Nyheter

Fra månelanding til buklanding

Marius Holm
(Foto: Rolf Iver Hagemoen/Bellona)

Publiseringsdato: 23. juni, 2007

Skrevet av: Marius Holm

Bellonas nestleder Marius Holm kommenterer klimameldingen som ble lagt fram av Regjeringen fredag 22. juni.

Statsminister Jens Stoltenberg etablerte seg som ”skitne Jens” da han kastet Bondevik I-regjeringen for å kunne bygge forurensende gasskraftverk. Så kom Soria Moria-erklæringen med løfter om en helt ny og mer offensiv klimapolitikk. I går kom resultatet: En sektorvis handlingsplan nesten kjemisk renset for alt som smaker av handling. Skitne Jens er tilbake i manesjen, og han har fått følge av Åslaug Haga og Kristin Halvorsen.

Regjeringen vil kutte klimagassutslippene fra dagens 54 millioner tonn ned til 46-49 millioner tonn i 2020. En reduksjon fra dagens utslipp på 5-8 millioner tonn, en reduksjon som knapt bringer oss inn under vår Kyoto-forpliktelse. Fraværet av konkrete virkemidler og forpliktelser kan faktisk ifølge Regjeringen selv føre til at utslippene i 2020 blir høyere enn de var i 1990.

Her er noen av tiltakene Regjeringen glemte:

  • Oljeindustrien: Regjeringen kunne kuttet utslippene 4-5 millioner tonn ved å erstatte forurensende gassturbiner med ren kraft. Regjeringen gjør: ingenting.
  • CO2-rensing: Regjeringen kunne reduserte utslippene med 9 millioner tonn ved å rense CO2 fra gasskraftverkene på Mongstad, Kårstø, Tjeldbergodden, samt raffinerier, gassprosesseringsanlegg, sementfabrikker og petrokjemisk industri. Regjeringen gjør: ingenting utover det de har presentert tidligere, altså Kårstø og Mongstad.
  • Oljefyring: Regjeringen kunne kuttet utslippene med 3 millioner tonn. Regjeringen vil kutte med 1,5 millioner tonn, og virkemidlene er uklare
  • Veitrafikk: Regjeringen kunne stoppet en framtidig utslippsøkning på 2 millioner tonn ved å innføre vegprising for å biltrafikken over på kollektiv. Regjeringen skal vurdere det.
  • Drivstoff: Regjeringen kunne kuttet utslippene med 5 millioner tonn ved å innføre krav om 20 prosent biodrivstoff i 2020, stilt krav til omsetning av el-biler og andre lavutslippsbiler. Regjeringen vil foreslå 7 prosent biodrivstoff.
  • Fornybar energi: Regjeringen kunne økt produksjonen av fornybar elektrisitet med 20 prosent ved å øke støttesatsene fra 8 til 15 øre/kWh. Regjeringen gjør: ingenting.

I tillegg har Regjeringen nå senket ambisjonsnivået for hele klimapolitikken ved å inkludere CO2-opptak på 3 millioner tonn i skogen, som vokser i vei uavhengig av norsk klimapolitikk. På Aps landsmøte skulle Stoltenberg redusere utslippene til 35 millioner tonn i 2020, ved hjelp av innenlandske tiltak og tiltak i utviklingsland. På grunn av skogen, skal vi nå redusere til 38 millioner tonn. Resonnementet er som følger: Naturen går sin gang i skogen, derfor kan vi slippe ut 3 millioner tonn mer fra oljeindustrien, eller kutte betalingen for tiltak i uviklingsland med 10 milliarder kroner totalt fram til 2020. Månelandingen har blitt buklanding.

Denne kommentaren er også blitt publisert på Dagbladets debattsider lørdag 23. juni 2007.

Du kan lese mer om Bellonas reaksjoner på Regjeringens klimamelding i nyhetssaken "En voldsom skuffelse", som du finner i boksen oppe til høyre.