Nyheter

Fritt fram for olje på Snøhvit

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 12. juni, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Miljøverndepartementet avviste i dag klagen fra Bellona og Natur og Ungdom angående leteboring etter olje på Snøhvitfeltet. Dette til tross for at det ble lovet at Snøhvitfeltet kun skulle drive med gassvirksomhet.

– Ved å nekte å stille strengere utslippskrav til Statoils leteboring på Snøhvit lar miljøvernministeren oljeselskapene diktere utviklingen i Barentshavet. Dette er en helt uholdbar situasjon, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona og Natur og Ungdom er skuffet over Bjørnøys manglende evne til å sette foten ned for oljeselskapene. Klagen ble behandlet på kun ti dager, bare et par dager mer enn da Miljøverndepartementet (MD) behandlet Hydros søknad om leteboring utenfor Nordkapp-platået på kun seks dager i romjula. Da mente Frederic Hauge at Helen Bjørnøy måtte gå av.

Klagesvaret Bellona og Natur og Ungdom mottok i dag var oppsiktsvekkende likt det man mottok da. MD hadde til og med glemt å bytte ut ”Hydro” med ”Statoil” flere steder i teksten.

Boreriggen klar

– Statoil har det travelt med å komme i gang med boringen. Dermed tør ikke miljøvernministeren en gang å behandle klagen vår skikkelig fordi Statoil allerede står klare med boreriggen sin, sier Ingeborg Gjærum, nestleder i Natur og Ungdom.

– Det er miljøvernministeren som må legge premissene, men i dette tilfellet skulle man tro at det var Statoil som bestemte, og at MD bare dilter etter, sier Gjærum.

Bellona og Natur og Ungdom krever at spørsmålet om olje på Snøhvit stortingsbehandles og at en konsekvensutredning må gjennomføres før en eventuell leteboring kan finne sted. Dette har MD nå satt en effektiv stopper for.

Kun gass

Da Stortinget godkjente utbyggingen av Snøhvit i 2002, var det under forutsetning av at dette kun skulle være et gassfelt. I stortingsdebatten ble det presisert av flere representanter at dette kun dreide seg om en gassutvinning.

– Nok en gang ser vi at oljen blir lurt inn gjennom bakdøra, til tross for at de folkevalgte har sagt nei. Dette er et stort demokratisk problem, og til syvende og sist et miljøproblem. Denne saken må behandles i Stortinget sier Frederic Hauge.

Miljøverndepartementet sier i dag til Bellona at i følge deres opplysninger er boreriggen i ferd med å ankre opp og gjøre seg klar for leteboringen. Statoil var ikke tilgjengelig for kommentarer angående oppstartstidspunkt.