Nyheter

Bellona krever granskning

Bilde fra Natur og Ungdoms og Nordland Fylkesfiskarlags aksjon mot seismikk i Vesterålen i 2000
Natur og Ungdom

Publiseringsdato: 16. juli, 2007

Skrevet av: Elisabeth Sæther

Selskaper som jobber med seismikk for å kartlegge olje- og gassforekomster bryter stadig loven, viser en fersk studie. Bellona krever at forholdene granskes av Riksrevisjonen.

I en nylig publisert kandidatoppgave skrevet av Ole Damm Kvilhaug ved Fiskerihøgskolen kommer det fram at det er blitt utført utallige lovbrudd på norsk sokkel i forbindelse med skyting av seismikk.

Seismikk er kraftige lydbølger som sendes mot havbunnen for å kartlegge eventuelle olje- og gassforekomster. Regelverket for seismikk er strengt, blant annet fordi skytingen skremmer fisk og gjør store områder ubrukelig for fiske i lengre tid.

Tar ikke loven på alvor

Kvilhaugs studie tar for seg hvorvidt lover som angår fiske tas hensyn til, og funnene er nedslående. Kvilhaug konkluderer med at verken selskapene som driver med seismikk eller myndighetene tar lovpåleggene på alvor. Lovbruddene handler blant annet om manglende kunngjøring og mangel på fiskerikyndige om bord på seismikkfartøyene.

Disse forholdene har imidlertid ikke ført til noen sanksjoner fra myndighetshold. Bellona mener det er hårreisende at Oljedirektoratet (OD) ikke har gjennomført straffetiltak for å stanse den systematiske lovbrytingen som har pågått på norsk sokkel.

Oljedirektoratet svikter

Oljedirektoratet innnrømmer overfor NRK Sogn og Fjordane at de ikke har straffet noen. Direktoratet har nøyd seg med å sende ut brev til noen få av selskapene som har brutt med regelverket. Dette får Bellona til å reagere:

– Det er meget problematisk at vi har et Oljedirektorat som jobber for oljeindustrien, ikke som en overvåker, men som en beskytter. Slike lovløse tilstander er helt uhørte, og Bellona krever en granskning av forholdene fra Riksrevisjonen, sier Frederic Hauge, leder av Bellona.

Bellona avslørte i fjor at Oljedirektoratet hadde gitt klarsignal til ulovlig seismikkskyting utenfor Lofoten, hvor regjeringen hadde erklært forbud mot oljevirksomhet i hele inneværende stortingsperiode.

Også Fiskarlaget ber om full gransking etter at Oljedirektoratet ikke har straffet de ansvarlig for de avdekkede lovbruddene.

Ingen kunngjøring

Selskaper som driver med seismikk er pålagt å informere om aktiviteten i god tid i forkant, ettersom aktiviteten er arealkrevende og forutsetter at andre fartøy må gå en omvei rundt seismikkområdet. Men ifølge Kvilshaug ble kun 17 av 34 aktiviteter i 2005 kunngjort i magasinet ”Fiskaren”. Heller ikke i ”Etterretning for sjøfarere”, hvor kunngjøring om seismikk er direkte lovpålagt etter Petroleumsforskriften, var pålegget fulgt opp av seismikkselskapene. Her var kun 22 av 34 gjennomførte seismikkoperasjoner i 2005 kunngjort, og 19 av kunngjøringene oppgav feilaktig tidspunkt.

Forholdene har ikke blitt fulgt opp av Oljedirektoratet, til tross for at dette er alvorlige og tydelige lovbrudd fra seismikkselskapenes side.

Uten fiskerikyndig

Ifølge ressursforskriftens paragrafer 5 og 6 skal alle seismikkfartøy ha en fiskerikyndig om bord på seismikkfartøyet, og vedkommende må klareres av myndighetene. Dette skal være gjort i god tid før oppstart av seismikkskytingen. I 2005 var åtte av 34 seismikkskytinger gjennomført uten fiskerikyndig, og flere ganger ble det søkt om klarering etter søknadsfristen. Flere seismikkfartøy fikk klarering først etter oppstart.