Nyheter

Oljedirektoratet har for mange roller

Kallinika Lofoten 2004
(Foto: Bellona)

Publiseringsdato: 9. august, 2007

Skrevet av: Elisabeth Sæther

I sommer har Oljedirektoratet skutt seismikk utenfor Vesterålen. Det samme Oljedirektoratet har ansvar for å gi tillatelser til slik virksomhet. I tillegg skal direktoratet kontrollere virksomheten og følge opp eventuelle regelbrudd. Bellona mener det er uforsvarlig at ett og samme organ har alle disse rollene.

– Vi er svært skeptiske til at Oljedirektoratet er satt til å kontrollere sin egen seismikkaktivitet utenfor Vesterålen. I realiteten har Oljedirektoratet helt fritt spillerom i et havområde som egentlig skal skjermes mot oljevirksomhet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Seismikk er kraftige lydbølger som sendes mot havbunnen for å kartlegge eventuelle olje- og gassforekomster. Regelverket for seismikk er strengt, blant annet fordi skytingen skremmer fisk og gjør store områder ubrukelig for fiske i lengre tid.

Fiskere forarget

Bellonas miljøpatrulje er i Nord-Norge i sommer, og har blitt møtt av fiskere som er svært forarget over Oljedirektoratet seismikkvirksomhet. De frykter aktiviteten har ødelagt for deler av fisket. Tidligere i sommer truet fiskerinæringen med aksjoner for å hindre oljeleting.

Bellona har tidligere avdekket ulovlig seismikkskyting i havområdet utenfor Lofoten, og har veldig liten tillit til at Oljedirektoratet prioriterer hensynet til miljøet høyt nok når det skytes seismikk.

Seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen bør etter Bellonas mening stanses.

Stadig lovbrudd

Tidligere i sommer avdekket en kandidatoppgave ved Fiskerihøgskolen at det er blitt utført utallige lovbrudd på norsk sokkel i forbindelse med skyting av seismikk. Ifølge denne oppgaven tar verken selskapene som utfører seismikk eller myndighetene lovpåleggene på alvor. Lovbruddene handler blant annet om manglende kunngjøring og mangel på fiskerikyndige om bord på seismikkfartøyene.

Disse forholdene har imidlertid ikke ført til noen sanksjoner fra myndighetshold. Bellona mener det er hårreisende at Oljedirektoratet (OD) ikke har gjennomført straffetiltak for å stanse den systematiske lovbrytingen som har pågått på norsk sokkel.

Gjør unntak for seg selv

I havområdet utenfor Vesterålen, Nordland 7, er det ikke tillatt med petroleumsaktivitet. Seismiske undersøkelser iverksatt av staten representerer imidlertid et unntak fra forbudet om petroleumsaktivitet.

Selskaper som utfører seismiske undersøkelser på norsk sokkel på oppdrag for oljeselskaper eller Oljedirektoratet er forpliktet til å rapportere jevnlig til Oljedirektoratet om aktiviteten. I havområder som er lukket for petroleumsaktivitet, som utenfor Vesterålen, medfører dette at Oljedirektoratet står oppført som kontrollør for virksomheten samtidig som de står ansvarlig for å gjennomføre den.

”Ikke et problem”

Ifølge Oljedirektoratet er rolleblandingen ikke et problem fordi flere instanser er med i prosessen:

– Oljedirektoratet er pålagt å rådføre seg med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i forkant av seismiske undersøkelser for å sikre at det ikke kommer i noen konflikt med fiskeriene. I tillegg vektlegger vi å ha en dialog med fiskernes interesseorganisasjoner, sier Eldbjørg Vaage Melberg, kommunikasjonsrådgiver i Oljedirektoratet til Bellona Web.

Hun viser også til at Oljedirektoratet uførte de seismiske undersøkelser utenfor Vesterålen og Lofoten på oppdrag fra Stortinget.

– Og undersøkelsene er gjennomført i tråd med det regelverket som er gjeldende, sier Melberg.

Aner ingenting om konsekvenser

Bellonas Fredric Hauge er imidlertid bekymret for at Oljedirektoratet ikke aner konsekvensene av sin aktivitet utenfor Vesterålen.

– Det mangler kunnskap om hva som kan skje med livet i havet på grunn av seismikkskytinga. Dette er et felt som har vært preget av manglende forskningsinnsats i flere år, sier Hauge.

Havforskningsinstituttet har tidligere bekreftet at det eksisterer større usikkerhet knyttet til langtidsvirkningene på havmiljøet som følge av gjentatte seismiske undersøkelser over tid.

Instituttet har initiert et forskningsprosjekt som skal se på effektene av seismikkundersøkelsene i Nordland 7. Dette prosjektet vil imidlertid ikke ha oppstart før Oljedirektoratet gjenopptar seismikkundersøkelsene i Vesterålen i 2008.