Nyheter

Høringsuttalelse om Gasscos Skanled rørledningsprosjekt

Publiseringsdato: 17. september, 2007

Bellona ser at gass vil være en viktig energikilde fremover, men for å unngå økninger i utslippene av CO2, må gassen brukes i store gasskraftverk med CO2-rensing eller store industrielle punktkilder med rensing. Spres gassen ut til mindre forbrukere, blir også CO2 utslippene spredt noe som vil umuliggjøre rensing. Konsekvensutredningen må derfor ta for seg også hvordan utslippene fra gassen skal renses.

Last ned hele høringsuttalelsen til høyre på siden.