Ingen oljeutbygging på Snøhvit

ingressimage_663c10444926c8f58fec32b069b49ef3.jpeg

– Vi er veldig glade for dette. Regjeringen legger opp til et hardkjør i det sårbare Barentshavet, så det er en lettelse å få høre at oljen på Snøhvit blir liggende, sier oljerådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

Bellona protesterte da Statoil i vår fikk lov til å letebore etter olje på Snøhvit-feltet, men ble ikke hørt. Statoil fikk beholde sin utslippstillatelse, og fant i sommer olje i en avgrensningsbrønn vest på Snøhvit.

Aldri olje

Nå er dataene fra brønnen analysert og vurdert sammen med annen geologisk informasjon fra feltet. Statoil har konkludert med at det ikke vil lønne seg å hente ut oljen, og stanser utbyggingen.

Dette betyr at det heller ikke vil bli oljeutbygging på Snøhvit noen gang senere, for når produksjonen av gass fra Snøhvit starter opp vil det ikke lenger være mulig å utvinne oljen.

For lite

Årsaken til at oljeproduksjon på Snøhvit ikke vil lønne seg er først og fremst at forekomstene er for små, opplyser Statoil i en pressemelding.

– Analysene viser at tilstedeværende volumer av olje i denne strukturen er betydelig mindre enn det vi forventet å finne, sier Geir Pettersen, som er direktør for Tromsøflaket.

– Når dette blir vurdert opp mot mulige utbygningsløsninger og dagens kostnadsnivå, viser det seg at det ikke er regningssvarende å bygge ut og produsere oljen fra Snøhvit-strukturen, sier han.

Statoil har 33,53 prosent av rettighetene til Snøhvit-feltet. De andre rettighetshaverne er ifølge NTB Petoro (30 prosent), Total E&P Norge (18,40 prosent), Gaz de France (12 prosent), Hess Norge (3,26 prosent) og RWE Dea (2,81 prosent).