Nyheter

Nytt samarbeid for vern av Lofoten og Vesterålen

(Foto: Christoffer Ellingsen)

Publiseringsdato: 6. september, 2007

En ny plattform er etablert for arbeidet for et petro-fritt område utenfor Lofoten og Vesterålen. Plattformen består av lokale aksjonsgrupper og Norges viktigste miljøvernorganisasjoner.

– Allianser med lokale motstandsgrupper har vist seg å være fruktbare før, og vi tror vi vil være sterkere sammen, sier Elisabeth Sæther i Bellona.

Plattformen består av PFL (Petroleumsfritt område utenfor Lofoten og Vesterålen), Lofotaksjonen Vern Nordland VI og VII, Natur og Ungdom, Bellona, Norges Naturvernforbund og WWF.

Petroleumsfritt område

Plattformen ønsker å gi Lofoten og Vesterålen status som petroleumsfritt område. I stortingsmelding nr.8 2006 (Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten) gis områdene utenfor Lofoten og Vesterålen et foreløpig vern mot petroleumsvirksomhet grunnet områdets sårbarhet.

I 2010 skal planen opp til ny vurdering og organisasjonene bak oppropet krever at regjeringen gjennom denne oppdateringen oppretter petroleumsfrie områder i Lofoten og Vesterålen.

Et særlig sårbart område

Havområdet Lofoten-Vesterålen har stor betydning for en rekke ulike næringer og interesser. Det er oppvekstområde for noen av våre viktigste kommersielle fiskeslag, blant annet torsk. Torsken vandrer hit fra Barentshavet for å gyte, i Vestfjorden og langs kanten av kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen overvintrer hovedmengden av sild.

Dette gjør Lofoten og Vesterålen særlig sårbare for påvirkning. Havområdene er rike på korallrev og svamp, og er et av de få områdene som er viktig for nordisk sildemåke, en art i dramatisk tilbakegang de siste årene. Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har alle frarådet oljevirksomhet i disse områdene.

Sammenhengen mellom klimaendringer og økt oljevirksomhet er også en av grunnene til organisasjonene ønsker petroleumsfritt område.

Viktig spørsmål

– Varig vern eller åpning av Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet etter 2010 vil være et av de viktigste spørsmål i den norske samfunnsdebatten de neste årene, sier Elisabeth Sæther.

– Vi vil jobbe videre med å bygge en bred allianse også med andre for å sikre Lofoten og Vesterålen status som petroleumsfritt område, og arbeid og mobilisering fram mot stortingsvalget i 2009 er hovedprioriteten sier hun.