Nyheter

Store forventninger til Haga

(Foto: OED)

Publiseringsdato: 25. september, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I dag har Bellona og andre representanter fra miljøbevegelsen møtt den nye olje- og energiministeren. Forventningene til henne er store etter at hun lovet å satse på mer fornybar energi.

På dagens møte, som gjaldt ny fornybar energi, ga Bellona klart uttrykk for behovet for en stor vindkraftutbygging i Norge. Bellona-leder Frederic Hauge oppfordret også Åslaug Haga til å snakke med industrien for å finne fram til gode, forutsigbare og langsiktige rammevilkår som får fart i produksjonen av fornybar energi i Norge.

– Hun burde for eksempel snakke med Fred Olsen om hvorfor han flytter utviklingen av bølgekraftindustrien utenlands, sier Hauge.

Elektrifisering og havmøller

Hauge fremhevet også nødvendigheten av elektrifisering, det vil si å erstatte de forurensende små gasskraftverkene ute på sokkelen med ren kraft fra land.

– Vi pekte på at regjeringen hadde misforstått grundig når den skrev i klimameldingen at elektrifisering skal skje ved hjelp av havvindmøller. Det tar dessverre relativt lang tid før vi får på plass havvindmøller, og elektrifisering av sokkelen må skje nå, sier Hauge.

Den rene kraften må derfor inntil videre komme fra land. Men infrastrukturen som brukes til å frakta energi fra land og ut til plattformene vil bli nyttig senere:

– Den infrastrukturen kan senere brukes til havvindmøller, sier Hauge.

Innrømmer svikt

Da Åslaug Haga byttet departement fredag, og tok over som olje- og energiminister, gikk hun langt i å kritisere det arbeidet som så langt er gjort for fornybar energi i Olje- og energidepartementet.

– Vi skal ha en sterkere og mer effektiv satsing på fornybar energi, lovet Haga på NRKs Dagsnytt Atten.

– Vi ser at en del investerer ute i stedet for hjemme, og da må vi se på støtteordningene, la hun til.

Til Aftenposten har hun sagt at hun ikke er tilfreds med det regjeringen har fått til på fornybar energi.

– Vi er veldig glad for at hun innrømmer at ny fornybar energi ikke har vært et satsningsområde, sier Bellona-leder Hauge.