Nyheter

Høringsuttalelse for European C02 Test Centre Mongstad

Publiseringsdato: 11. oktober, 2007

Bellona er positive til planene for etablering av et testsenter for CO2-fangst på Mongstad fordi prosjektet kan bidra til reduksjon av kostnader og risiko relatert til CO2-håndtering. Bellona anbefaler imidlertid at SFT krever en utdyping av enkelt punkter i meldingen.
Testanlegget skal ifølge meldingen ha en levetid på kun fem år (fra 2010 til 2014), dette fordi det skal bygges storskala CO2-fangstanlegg på Mongstad i 2014. Statoil bør utrede mulighetene for etterbruk av testanlegget etter 2014. Anlegget bør kunne brukes for F&U formål også etter 2014.

Det vil bli benyttet flere typer aminer i testanlegget. Flere av disse kan være lite nedbrytbare i naturen, og det bør derfor være sterkere fokus på utredning av konsekvenser ved bruk av aminer enn det meldingen legger opp til.