Nyheter

Høringsuttalelse Slagentangen Gasskraftverk

Publiseringsdato: 22. oktober, 2007

Skrevet av: Aage Stangeland

Høringsuttalelse fra Bellona om Slagentangen Gasskraftverk.

Bellona er positiv til planene om etablering av gasskraftverk med CO2-rensing på Slagentangen fordi prosjektet kan bidra til en bred etablering av CO2-håndtering i Norge. På sikt kan dette igjen bidra til reduksjon av kostnader og risiko relatert til CO2-håndtering, noe som igjen kan føre til en global etablering av CO2-håndtering og dermed gi store reduksjoner i globale CO2-utslipp.

Bellona vil imidlertid påpeke at et eventuelt gasskraftverk med CO2-fangst på Slagentangen må sees i sammenheng med en fullstendig CO2-verdikjede. Et gasskraftverk med CO2-rensing på Slagentangen kan kun gjennomføres dersom det etableres løsninger for transport og lagring av CO2.

Det foreslåtte utredningsprogrammet bør som et minimum gjennomføres. Meldingen om gasskraftverk på Slagentangen har imidlertid et hovedfokus på kraftverk og CO2-fangst, og noe mindre fokus på transport og lagring. Bellona anbefaler at det i utredningsprogrammet må være like stor vekt på både kraftverk, CO2-fangst, CO2-transport og lagring av CO2.

Last ned høringsuttalelsen til høyre på siden.