Nyheter

Norge verst i Europa på NOx.

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 22. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Norge har Europas høyeste utslipp av nitrogenoksider (NOx) per innbygger, Kystflåten og oljeindustrien står for over halvparten. Bellona støtter arbeidet med opprette et NOx-fond for næringslivet.

Med 42 kg nitrogenoksider årlig per innbygger troner Norge ifølge Framtiden i våre hender øverst på listen over versting-landene på NOx-utslipp. Norge har skrevet under på Gøteborgprotokollen hvor vi lover å kutte våre utslipp med 30 prosent i forhold til 1990-nivået innen 2010.

For å nå disse folkerettslige forpliktelsene må vi kutte utslippene med 38,5 tonn årlig i løpet av drøye to år.

– Norske myndigheter gjør for lite for sent, det kreves langt mer enn avgifter for å nå målet sier Konrad Pütz, rådgiver i transport og miljøteknologi i Bellona.

– Bellona støtter derfor arbeidet med å opprette et NOx-fond for næringslivet, slik at innbetalte midler kan disponeres til utslippsreduserende tiltak. I tillegg må de ambisiøse målsetningene i regjeringens nye maritime strategi følges opp med praktiske virkemidler. Bruk av både gulrot og pisk vil ha langt større miljø-effekt enn avgifter alene og vil kunne bidra til en miljøforbedret og levedyktig kystflåte. Skal vi redusere belastningen på vegene, har kystflåten en viktig rolle å spille, avslutter Pütz.

Sur nedbør

NOx fører til sur nedbør og overgjødsling, i tillegg dannes det ozon når NOx reagerer med flyktige organiske forbindelser, og dette bidrar til luftveislidelser. Ozon i høyere luftlag (øvre del av troposfæren) er en potent drivhusgass.

Tidligere i høst kom nyheten om at rederiet Wilhelm Wilhelmsen og gjødselbedriften Yara på oppfordring fra Bellona har gått sammen om å etablere selskapet Yarwil for å utarbeide en renseteknologi for Nox-utslipp fra skip.

Elektrifisering

Cirka en fjerdedel av Norges Nox-utslipp kommer fra de mange små gasskraftverkene som forsyner offshore-sektoren med strøm. Bellona mener at oljeplattformene må få ren strøm fra land. Dette kalles elektrifisering.

Ved å gjennomføre elektrifisering av sokkelen vil man klare å oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser i følge Gøteborg-protokollen for kutt i NOx-utslipp, men dagens Nox-avgift på 15 kroner per kilo ikke er tilstrekkelig til å nå målet.

Elektrifisering av plattformen vil også kunne kutte Norges CO2-utslipp med over 20 prosent.