Nyheter

Planlegger seismikk i toppsesongen

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 1. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Hydro planlegger seismikkskyting i Barentshavet i perioden november/desember til februar/mars. Dette er toppsesong for fiskerne og midt i fiskens gytevandring. – Arrogant av oljeindustrien, er Bellona-leder Frederic Hauges kommentar.

– Dette er nok et eksempel på at oljeselskapene ikke bryr seg om fiskerinæringa, sier Hauge.

– Barentshavet er et svært viktig fiskeriområde og skyting på denne tiden av året vil ramme fiskeriet. Uansett hvor mye Hydro og Statoil sier at de to næringene skal kunne leve side om side, så viser saker som dette at oljeselskapene bare samarbeider med fiskerne så lenge det ikke koster dem noe, sier han.

Forsinket båt

Opprinnelig skulle Hydro skyte seismikk i perioden oktober 2007 til januar 2008. Men båten som skal utføre oppdraget har blitt forsinket i Irland og dermed blir oppstart av undersøkelsene utsatt til månedsskiftet november/desember. Undersøkelsene skal foretas i havområdet Lopparyggen og to områder sør for Bjørnøya.

Hydro forbereder en leteboring og de ønsker derfor å kartlegge bergstrukturene under havbunnen.

Møter motstand

– Jeg frykter at vi skal få de samme tilstandene som vi har opplevd i Nordsjøen med at enkelte seismikkfartøy går fram på en utidig og arrogant måte, sier styremedlem i Fiskebåtredernes Forbund Knut Karlsen til avisa Fiskaren. Han har selv blitt bedt om å forlate et felt fordi de som skjøt seismikk ”oppfattet at deres oppdrag var viktigere”.

Frederic Hauge i Bellona mener han ser en klar tendens til at fiskerinæringen nå er i ferd med å innse at naboskapet med oljeindustrien ikke bare vil bli trivelig.

– Det er ingen tvil om at seismikkskytingen vil gå utover fisket i dette området, og det midt under toppsesongen. Denne saken føyer seg inn i rekken av saker som har gjort at temperaturen mellom fiskerinæringen og oljenæringen har blitt atskillig høyere den siste tiden, sier han.

Konflikt

– Seismikkbransjen vil gjøre klokt i å foreta en ”intern husvask”, sa Germund Langedal i Fiskeridirektoratet til avisa Fiskaren på fredag.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Statoil hadde drevet med seismikkskyting langt utenfor de områdene de opprinnelig har fått tillatelse til.

Nils Torsvik i avisa Fiskaren skriver i dagens leder at han håper Åslaug Haga, den nye olje- og energiministeren, vil få skikk på «cowboyene» i seismikkbransjen.

Temperaturen har faktisk blitt så høy at Fiskeri- og kystdepartementet har opprettet en egen arbeidsgruppe som skal vurdere alle spørsmål rundt seismikkskyting i forhold til fiskeriene, blant annet rutinene for varsling og høring, opplæringsbehov og rollen til de fiskerikyndige.

– Arbeidsgruppen bør instruere Oljedirektoratet (OD) i å utøve sanksjoner mot seismikkselskap som ikke følger lover og regler, sier Frederic Hauge.

Gyteveier

Når det gjelder de miljømessige konsekvensene av seismisk aktivitet vet man at det kan ha skremmeeffekt på fisk som skal inn til gyting. Jon Dalen ved Havforskningsinstituttet i Bergen forklarer:

– Seismikkskyting kan påvirke fiskens atferd og vandringsmønster, men vi vet ikke i hvor stor grad dette på virker gytinga, sier Dalen til Bellona Web.

Havforskningsinstituttet har derfor ingen voldsomme innvendinger mot at det skal skytes på de tre aktuelle områdene midt i gytevandringa.

– Det finnes jo fisk overalt, men ingen av disse områdene er ved konsentrerte gyteveier, altså ruter som store mengder fisk bruker for å komme seg til gyteområdene, sier Dalen.

Kan ramme Lofotfisket

Arvid Ahlquist i Troms Fiskarfylking er derimot mer bekymret. Han sier til avisa Fiskaren at han mener seismikkskytingen kan påvirke vandringsmønsteret og dermed forstyrre vinterfisket etter torsk utenfor Vesterålen, Troms og Finnmark, og i verste fall ramme Lofotfisket.

Ahlquist får støtte av Bellona-leder Frederic Hauge:

– Vi vet svært lite om seismikkskytingens effekt på fiskens gytemønstre, men vi vet at det skremmer vekk fisken. Da er det best å være på den sikre siden, sier han.

– Kapteiner på hvalsafaribåter melder også om at spermasetthvalene skremmes bort fra sine vante områder og blir borte i mange uker, sier han.