Nyheter

Potensial for CO2-håndtering

Publiseringsdato: 8. oktober, 2007

I denne fagartikkelen viser Bellonas Aage Stangeland at så mye som en tredel av verdens CO2-utslipp kan fanges og lagres med CO2-håndtering. Stangeland er Dr. Scient i materialteknologi og artikkelen har tidligere blitt publisert i The International Journal of Greenhouse Gas Control. Stangelands utregninger har også blitt vedtatt som en del av Den Europeiske Teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP)