Nyheter

Skuffet over oljevern og forskning

Opprydding etter oljeulykken ved Fedje (Ingress image)
Opprydding etter oljeulykken ved Fedje

Publiseringsdato: 5. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Oljevernbudsjettet får en økning på bare 25 millioner, mens bevilgningene til seismikkskyting dobles. Samtidig blir forskningsprogrammet Mareano, som er et prosjekt for kartlegging av havbunnen i nordområdene, avspist med drøye 30 millioner kroner i årets statsbudsjett.

– Bevilgningene til oljevern er ikke i nærheten av å være nok til de investeringene som er helt nødvendige, sier fagmedarbeider i Bellona Elisabeth Sæther.

Hun er ikke imponert over regjeringens prioritering av miljø i nordområdene.

– Når bevilgningene til seismikkskyting for oljeleting dobles, mens oljevernbudsjettet kun får mindre økninger, så sier det noe om hva som er prioriteringene.

Fedje-ulykken i januar viste at oljevernberedskapen langs kysten har alvorlige mangler.

Blir ikke fullført

Mareano-programmet drives av Havforskningsinstituttet og har som formål å kartlegge livet langs havbunnen i nordområdene. Da forvaltningsplanen for nordområdene ble utarbeidet var det store kunnskapshull på dette feltet. Disse hullene var det meningen at Mareano-programmet skulle tette, men ifølge Havforskningsinstituttet blir det nå vanskelig å få til.

– Vi burde hatt 57 millioner sier Kari Østervold Toft, kommunikasjonsdirektør på Havforskningsinstituttet.

– Dette betyr at vi ikke vil få fullført prosjektet innenfor den tidsfristen vi har blitt gitt, sier hun.

Bellonas Elisabeth Sæther er også skuffet over bevilgningene til Mareano-programmet.

– Dette er nok et eksempel på at miljøundersøkelsene vi ble lovt i forvaltningsplanen blir nedprioritert, sier hun.

– Forvaltningsplanen skal revideres i 2010 og med disse bevilgningene vil ikke Mareano-prosjektet være fullført. Det er en skandale, sier Sæther.

– Det er vanskelig å forstå at regjeringen ikke klarer å bevilge nok penger til Mareano-programmet, mens de samtidig sier at satsingen på nordområdene også skal ha fokus på miljø, sier hun.