Nyheter

Skuffet over oljevern og forskning

Opprydding etter oljeulykken ved Fedje
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 5. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

– Hvis det er dette som kalles en satsing på miljø i nordområdene, så er vi ikke imponert, sier Bellonas Elisabeth Sæther.

Oljevernbudsjettet får en økning på bare 25 millioner, mens bevilgningene til seismikkskyting dobles. Samtidig blir forskningsprogrammet Mareano, som er et prosjekt for kartlegging av havbunnen i nordområdene, avspist med drøye 30 millioner kroner i årets statsbudsjett.

– Bevilgningene til oljevern er ikke i nærheten av å være nok til de investeringene som er helt nødvendige, sier fagmedarbeider i Bellona Elisabeth Sæther.

Hun er ikke imponert over regjeringens prioritering av miljø i nordområdene.

– Når bevilgningene til seismikkskyting for oljeleting dobles, mens oljevernbudsjettet kun får mindre økninger, så sier det noe om hva som er prioriteringene.

Fedje-ulykken i januar viste at oljevernberedskapen langs kysten har alvorlige mangler.

Blir ikke fullført

Mareano-programmet drives av Havforskningsinstituttet og har som formål å kartlegge livet langs havbunnen i nordområdene. Da forvaltningsplanen for nordområdene ble utarbeidet var det store kunnskapshull på dette feltet. Disse hullene var det meningen at Mareano-programmet skulle tette, men ifølge Havforskningsinstituttet blir det nå vanskelig å få til.

– Vi burde hatt 57 millioner sier Kari Østervold Toft, kommunikasjonsdirektør på Havforskningsinstituttet.

– Dette betyr at vi ikke vil få fullført prosjektet innenfor den tidsfristen vi har blitt gitt, sier hun.

Bellonas Elisabeth Sæther er også skuffet over bevilgningene til Mareano-programmet.

– Dette er nok et eksempel på at miljøundersøkelsene vi ble lovt i forvaltningsplanen blir nedprioritert, sier hun.

– Forvaltningsplanen skal revideres i 2010 og med disse bevilgningene vil ikke Mareano-prosjektet være fullført. Det er en skandale, sier Sæther.

– Det er vanskelig å forstå at regjeringen ikke klarer å bevilge nok penger til Mareano-programmet, mens de samtidig sier at satsingen på nordområdene også skal ha fokus på miljø, sier hun.