Nyheter

Snøhvit-sot inneholdt kreftfremkallende stoff

(Foto: Finnmark Dagblad)

Publiseringsdato: 4. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Sot fra Melkøya-anlegget regnet over Hammerfest i flere uker. Nå viser rapporter at sotet inneholdt kreftfremkallende stoffer. Bellona mener dette må få konsekvenser for Statoil.

– Nå må vi få alle kortene på bordet, og dersom forholdene tilsier det må SFT ta ut påtale mot Statoil, sier Elisabeth Sæther, fagmedarbeider i Bellona. Hun mener Statoil har ført miljøbevegelsen, SFT og lokalbefolkningen bak lyset.

Ikke bare visuelt

Over flere uker i slutten av august og begynnelsen av september ble Hammerfest sotet ned av røyk fra en pipe på Melkøya-anlegget like utenfor byen. Statoil hevdet da at sotet var ufarlig.

”– Dette er ren sot som ikke er skadelig på andre måter enn at det skjemmer det visuelle, både på himmelen og i form av sot på biler og bygninger. Vi kan ikke annet enn å beklage og håpe at folk har tålmodighet med oss og forstår at vi må gjennom denne fasen før vi kommer over i vanlig drift”.

Dette sa Statoils informasjonssjef Sverre Kojedal til Finnmark Dagblad den 26. august.

Men SFT var ikke fornøyd med forklaringen og fire dager senere foretok de en inspeksjon av Melkøya-anlegget, som er en del av Statoils Snøhvit-utbygging. Nå foreligger rapporten fra inspeksjonen og SFT har avdekket ikke mindre enn tre avvik fra den opprinnelige utslippstillatelsen.

PAH

Bellona var tidlig ute og etterlyste målinger av utslippene etter kvikksølv og det kreftfremkallende stoffet PAH (polyaromatiske hydrokarboner). Nå viser SFTs rapport at det har vært ikke ubetydelige utslipp av nettopp dette stoffet, som de ikke har utslippstillatelse for.

Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen av disse er giftige, arvestoffskadelige og kreftfremkallende. Kommunelege i Hammerfest Anne Grete Olsen var selv med på inspeksjonen. I følge Finnmark Dagblad mener hun at miljøforurensingen er det mest alvorlige, og kan betrygge Hammerfests innbyggere med at helsefaren ikke er særlig stor.

Dårlig utstyr

Hvorvidt det har blitt sluppet ut kvikksølv eller ikke kan man ikke være sikker på da nedbørssamleren Statoil benytter ikke holder på kvikksølvforbindelser.. Målestasjonen for luftkvalitet har vært ute av funksjon de siste 14 dagene, og man kan derfor heller ikke si noe om det har vært en eventuell økning av partikkelutslippene de siste dagene.

– Dette er flaut for Statoil, sier Elisabeth Sæther i Bellona.

– Nå må de få orden på utstyret sitt sånn at de kan måle både kvikksølvutslipp og andre miljøgifter, dette er viktig for selskapets troverdighet, mener hun.

Varslet ikke

Det siste bruddet på utslippstillatelsen består i at Statoil unnlot å varsle SFT om de unormale røykutviklingen slik de i følge tillatelsen er forpliktet til å gjøre. SFT fikk vite om saken gjennom media og tok selv kontakt med Statoil. Forklaringene som ble gitt var ikke tilfredsstillende, og SFT bestemte seg derfor for å gjennomføre inspeksjonen.

Informasjonssjef Kojedal i Statoil sier allikevel til NRK at Statoil har holdt seg innenfor utslippstillatelsen. Dette til tross for at Signe Nåmdahl, direktør for SFTs næringsavdeling sier følgende til Finnmark Dagblad:

”– Det prioriterte stoffet PAH er i så store mengder det her er sluppet ut, ikke dekket av tillatelsen etter forurensningsloven for Snøhvit LNG.”

– Nå har Statoil en stor jobb å gjøre for å gjenvinne tillitt. Vi vil ha en grundig gjennomgang av hendelsene og opprydding i rutinene, sier Bellonas Elisabeth Sæther.