Nyheter

«Månelanding» på Kårstø

Slik skal det planlagte gasskraftverket på Kårstø sjå ut, om det nokon gong vert bygd.
Naturkraft

Publiseringsdato: 1. november, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I dag ble gasskraftverket på Kårstø offisielt åpnet, og om 4-5 år skal renseanlegget stå klart. Kårstø får antakelig dermed det første fullskala-anlegget for CO2-rensing i verden.

– Det er synd at gasskraftverket åpner uten at rensing er på plass, men vi er likevel forholdsvis tilfredse med at rensingen kommer i 2011 eller 2012. Når rensingen er på plass kan vi med glede klippe snora, sier nestleder i Bellona, Marius Holm.

– CO2-håndtering på Kårstø er uhyre viktig, og vi er glad for at prosjektet nå går sin gang. Dette blir antakelig verdens første fullskala-renseanlegg for CO2.

Regjeringens prosjekt

Den norske regjeringen har forpliktet seg til å gjennomføre CO2-håndtering på Kårstø i Rogaland. Opprinnelig, ifølge Soria Moria-erklæringen, skulle utslippene fra gasskraftverket renses allerede i 2009, men en mer realistisk tidsplan kom i en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i fjor. Nå er byggestart satt til 2010, og rensingen skal være i gang i 2011-2012.

Renseanlegget på Mongstad vil ikke komme før i 2014. Det betyr at det retoriske grepet statsminister Jens Stoltenberg har brukt om rensingen på Mongstad – ”månelanding” – er litt forvirrende, i alle fall om man tenker at det var et poeng å komme først til månen.

I både USA og Kina jobbes det også med å få på plass rensing av kullkraftverk, og disse renseanleggene kan være i bruk i 2015, kanskje til og med tidligere.

Naturkraft

Det er Naturkraft som driver gasskraftverket på Kårstø. Naturkraft eies av StatoilHydro og Statkraft, og skal selge kraften som produseres ute i kraftmarkedet.

I dag er det Olje- og energidepartementet som har ansvaret for arbeidet med å få på plass et renseanlegg, men 1. desember overtar Gassnova. Renseanlegget skal baseres på såkalt post-combustion – det vil si eksosgassrensing etter forbrenning av gassen – og bruk av aminer. Valget av hvilken konkret teknologi anlegget skal bruke vil antakelig bli tatt i slutten av 2008, og i 2009 skal det velges leverandører.

Krevende prosjekt

Administrerende direktør i Gassnova, Bjørn-Erik Haugan, forteller at Kårstø-prosessen har kostet mye krefter for mange og vært heftig debattert.

– Men nå i dag har vi fått et veldig moderne nytt gasskraftverk i Norge, med moderne teknologi også på NOx-rensing. Det er et offensivt teknologiløp, dette, sier Haugan.

Han har ingen kommentar til hvorvidt Kårstø i vel så stor grad som Mongstad kan kalles en ”månelanding”.

– Jeg forholder meg ikke til de begrepene, men at Kårstø er et krevende prosjekt, det er det ingen tvil om. Det er snakk om en betydelig skalautvikling og et utfordrende prosjekt med en offensiv tidsplan.

Kan fjerne 1/3

Det finnes 5.000 store utslippskilder i verden, deriblant gasskraftverk, kullkraftverk og fabrikker for stål- eller sementproduksjon.

– Nå er det viktig å få erfaringer og få industrialisert renseteknologien, slik at prisen går etter hvert går ned og flere kan ta i bruk renseanlegg, sier Holm i Bellona.

En studie gjennomført av rådgiver Aage Stangeland i Bellona, publisert i International Journal of Greenhouse Gas Control, viser at så mye som en tredjedel av de globale CO2-utslippene i verden kan fjernes gjennom CO2-håndtering – det vil si fangst og trygg lagring av CO2. I Europa er potensialet enda større: der kan halvparten av utslippene fjernes med CO2-håndtering.