Nyheter

Oljesøl etter havari i Svartehavet

wikimedia commons

Publiseringsdato: 13. november, 2007

Flere tusen tonn olje har lekket ut av en tanker som havarerte i Svartehavet søndag. Miljøødeleggelsene ser ut til å bli langvarige og omfattende.

Les hele saken på våre engelske nettsider.